В командването на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовката за 2015 година

Jan 21

Снимка 1На 21 януари 2016 г. в Щаба на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовка във флота за учебната 2015 година. Присъстваха началника на отбраната вицеадмирал Румен Николов, командира на ВМС контраадмирал Митко Петев, заместник-командира на ВМС комодор Коста Андреев, командира на Военноморска база – ВМС комодор Мален Чубенков, началниците на отдели и сектори от командването на ВМС и командирите на военни формирования.

Основните усилия в подготовката на ВМС бяха насочени към провеждане на подготовка на щабовете и формированията за поддържане на изградените и придобиване на нови способности.

Особено внимание при подготовката на военните формирования от ВМС през 2015 г. беше обърнато на осигуряване ефективното функциониране на системата за отбрана в контекста на политиката, провеждана от НАТО и ЕС, развитието на отбранителните способности на ВМС, поддържането на постоянна бойна и мобилизационна готовност, отработването на задачите при разрешаване на кризи от невоенен характер и ликвидиране на последствията от бедствия, борбата с асиметричните заплахи, осигуряването на морските комуникации, борбата с подводниците, минното оръжие, подводните диверсионни сили и средства и диверсионните разузнавателни групи и възстановяването на боеспособността на силите.

Изводите от дейността на Военноморските сили са, че Щаба и подчинените военни формирования изпълниха всички поставени задачи. Повишиха се знанията и уменията на основния команден състав по познаване и прилагане на основните нормативни и стандартизационните документи. Успешното бяха планирани и проведени:

 – Тактическо учение на военноморска база – ВМС „Черно море-2015”. В учението участваха командването и Щаба на вмб-ВМС, командванията на Пункт за базиране Бургас и Пункт за базиране Варна, формирования и кораби, дислоцирани в тях. В цифри това бяха 22 бойни и спомагателни кораба и приблизително 1200 военнослужещи и цивилни служители.

– Национално военноморско учение „Бриз 2015” отворено за участие на ВМС от страни членки на НАТО. Общо в учението участваха 27 бойни и спомагателни кораби и катери и над 1700 души личен състав от военноморските сили на България, Гърция, Румъния, Турция, САЩ, както и Първа постоянна група кораби на НАТО и Втора постоянна група противоминни кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса, както и невоенни партньори от 21 държавни организации, институции и ведомства от 4 министерства, местни органи на управление и неправителствени и частни организации. По време на „Бриз” минен ловец „Цибър” беше успешно сертифициран за участие в операции и мисии на Алианса.

В рамките на командно-щабно учение с реално обозначаване на силите „ЕСЕН 2015”  в края на октомври три рейдови миночистача бяха привлечени като реални сили.

ВМС имаха отговорност да осигурят отцеплението и безопасността на бойните стрелби на зенитен полигон „Шабла”. Основните усилия по време на учението бяха насочени за отцепление и осигуряване безопасността на бойните стрелби на зенитен полигон на ВВС „Шабла”. Бяха изпълнени бойни стрелби с ПЗРК „Стрела-2М” на стрелци-зенитчици от военните формирования на флота.

 

Участието на кораби и офицерите от ВМС в международни учения, предостави отлична възможност за повишаване степента на щабната им подготовка и усъвършенстване способностите им за работа в международната обстановка в рамките на Алианса. През годината ВМС участваха в:

  – Щабовете на постоянните военноморски групи на НАТО „SNMG 2” с 1 офицер;

  – Украинско-американското военноморско учение „SEA BREEZE 2015” с 2 офицери;

– Противоминното учение на гръцките военноморски сили „Ариадне 2015” с 1 офицер.

– Учението “TRIDENT JUNCTURE’15”, което е най-мащабното учение на Алианса за демонстриране на способности от 2002 г. до сега, с фрегата „Дръзки” и двама щабни офицери в бойния щаб на Военноморския компонент (ВМК) на силите за отговор за НАТО 2016. За първи път кораб от Военноморските сили на Република България участва в учение в Атлантическия океан.

– Противоподводното учение на Военноморските сили на Румъния с международно участие – „Sea Shield 2015” с фрегата „Смели”.

– Съвместна подготовка „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE” на специалните сили на флота с колеги от Алианса на летище Балчик.

– Учението на противоминните сили на турските ВМС „NUSRET 2015” с базов миночистач „Шквал”, по време на което корабът беше сертифициран по стандартите на НАТО.

         Румънското тактическо военноморско учение „TRIDENT POSEIDON 2015” с базов миночистач „Шквал”.

 

  Военноморските сили дадоха своя принос в мисия на Българската армия Подкрепа на международния мир и сигурност с успешното участие на фрегата „Дръзки” в операцията на НАТО в Средиземно море „ACTIVE ENDEAVOUR” като част от състава на постоянната военноморска група  на НАТО в Средиземно море. Офицери от флота участваха във военноморската операция на Европейския съюз за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратските действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия „ATALANTA”, операция на Европейския съюз „EUNAVFORMED/Op SOPHIA” и мисия на ООН в Либерия „UNMIL”.

.

       В изпълнение на мисия Принос към националната сигурност в мирно време формированията от ВМС за оказване на помощ на населението при бедствия извършиха общо 25 мероприятия в източната част на Р. България на територията на областите Варна, Добрич и Бургас, в териториалното море и в отговорния район по търсене и спасяване на Р България.

Участието на формированията от ВМС по оказване на помощ на населението при бедствия през 2015 г. се заключава в:

       – действия по оказване на помощ на екипажи на море – 2 мероприятия;

       – оказване на съдействие на органите на реда – 2 мероприятия;

       – разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси и морски мини – 21 мероприятия. Бяха унищожени 24 бр. ръчни гранати, артилерийски снаряди, мини и изстрели, 2 бр. морски и 1 бр. речна мини, 3 бр. предмети, наподобяващи невзривени бойни припаси.

       При изпълнението на поставените задачи участие взеха общо над 140 офицери, старшини, матроси и цивилни служители. Използвана беше разнородна транспортна техника, летателни и плавателни средства – 33 броя.

 

       С нивото си на професионализация и подготовка, както и с високата оценка, която получиха на проведените учения, ВМС имат пълно основание да се гордеят с постигнатите резултати.