ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Nov 12

За отдаване под наем на 6 кв.м. площ в

в.ф. 32140 Варна за инсталиране на

2 бр. кафе автомати за срок от 5 години.

Начална цена за месечен наем – 230.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 60.00 лв.

Дата на провеждане – 15.12.2015г. в.ф. 34400

Гр.Варна ул.Преслав”, №16 от 10:00 часа

Цена на тръжната документация – 30.00лв.

Оглед на имота – 12.11. до 12.12.2015г.

Краен срок за подаване на заявления – 14.12.2015г.

Закупуване на тръжната документация от в.ф.34400 Варна.

Информация на тел: 052/552017, 052/552019