Aug 11

Снимка 1На 10.08.2015 година в землището на град Обзор, облaст Бургас, групата за разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от военноморска база – ВМС с ръководител майор Йордан Тодоров, след получен факс от Главния секретар на МВР – гр. София и положителна резолюция на Началника на отбраната и Командира на ВМС, извърши разузнаване и извличане на открит от граждани обект, наподобяващ боеприпас.  

След извършване на опознавателни дейности, специалистите класифицираха изделието като опасен боеприпас – 82 мм минохвъргачен изстрел с взривател, който е силно корозирал и не подлежи на транспортиране.

След отцепване на района и спазване на мерките на безопасност, съгласно нормативните документи, 82 мм минохвъргачен изстрел с взривател беше унищожен на място.