Минен ловец „Цибър” участва в учение от типа PASSEX с кораб от ВМС на Република Гърция

Aug 05

Picture1В рамките на двустранното сътрудничество между Военноморските сили на Република България и Република Гърция на 4 август 2015г. се проведе учение от типа PASSEX.

От българска страна в учението участва минен ловец „Цибър” с командир капитан III ранг Панайот Панайотов, а от гръцка – танко-десантен кораб „Родос” с командир капитан II ранг Александрос Рокос.

Целта на учението беше да се усъвършенства подготовката на екипажите на море, както и да се повиши оперативната съвместимост между участващите военноморски единици.

По време на съвместните действия минен ловец „Цибър” преведе танко-десантния кораб „Родос” през предварително прочистен канал в „минно заграждение”. Изпълнени бяха комуникационни сериали с флажен и светлинен семафор, както и сериал по прехвърляне на леки товари на ход.

Успешното изпълнение на задачите на море показа високото ниво на оперативна съвместимост на участвалите в учението кораби и професионализма на техните екипажи.

По-рано през тази година, по време на националното военноморско учение с чуждестранно участие „Бриз 2015”, минен ловец „Цибър” успешно премина сертификация съгласно критериите на НАТО за оценка на военноморски единици MAREVAL.