ШЕСТИ ДЕН ОТ ВОЕННОМОРСКОТО УЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БРИЗ 2015”

Jul 08

ШЕСТИ ДЕН ОТ ВОЕННОМОРСКОТО УЧЕНИЕ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БРИЗ 2015”

емблема Бриз 2015На 8 юли – ден шести от военноморското учение с международно участие „БРИЗ 2015”, започна изпълнението на предварително планираните епизоди на море.

Корабите от многонационалното оперативно съединение под командването на командира на военноморска база ВМС комодор Мален Чубенков напуснаха Пункта за базиране Варна, Пристанище Варна и излязоха на море.

След като извършиха преход, по време на който бяха отработени задачи по осигуряване на безопасен маршрут, свободен от морски мини, за преминаване на корабите при напускане на пункта за базиране и пристанището и съвместно маневриране в състава на тактическата група,   корабите заеха района за отработване на планираните епизоди.

Действията на корабните групи за днес включват отработване на задачи по откриване и отразяване атаките на бързоходни лодки, отразяване атаките и на въздушен и надводен противник, стрелба по въздушен противник, водене на борба с пожари и аварии, приемане и предаване на товари по вертикален способ от вертолет от вългарските ВМС, буксировка на аварирал кораб, търсене на подводница и операция по търсене и спасяване на море.