ЗАПОЧНА НАЦИОНАЛНОТО ВОЕННОМОРСКО УЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БРИЗ 2015”

Jul 03

Снимка 1От 3 юли до 12 юли 2015 г., Военноморските сили на Република България ще проведат национално военноморско учение „Бриз 2015” отворено за участие на ВМС от страни членки на НАТО (от Плана на Българската армия за 2015 година). Учението се провежда в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на Република България и в полигони които са обявени своевременно.

Българските ВМС ще участват с над 15 бойни и спомагателни кораби и катери, 2 вертолета и с над 1000 души личен състав. В учението ще се включат и два самолета от българските Военновъздушни сили и представители от Сухопътни войски.

В учението „Бриз 2015” ще вземат участие ВМС на Гърция с патрулен катер „AITTITOS”, ВМС на Румъния с ракетна корвета „PESCARUSUL”, ВМС на Турция с подводницата „YILDIRAY” и ракетния катер „ZIPKIN”, ВМС на САЩ с ескадрен миноносец „PORTER” и самолет от патрулната авиация P-3C ORION, Първа постоянната група кораби на НАТО с три кораба: португалската фрегата „FRANCISCO DE ALMEIDA”, холандската фрегата „TROMP” и румънската фрегата „REGELE FERDINAND” както и Втора постоянната група противоминни кораби на НАТО с четири кораба: турската- фрегата „BARBAROS”, турския минен ловец  „ENEZ”, испанския минен ловец „TAJO” и румънския миночистач „AXENTE”.

Общо в учението ще участват над 30 бойни и спомагателни кораби и катери и над 1700 души личен състав от военноморските сили на изброените по горе държави, както и Първа постоянната група кораби на НАТО и Втора постоянната група противоминни кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса.

Деветнадесетият “Бриз” през 2015 г. продължава традицията  от предишните си издания, да се отработи междуведомственото сътрудничество в многонационална среда, с активното участие на 21 държавни организации, институции и ведомства от 4 министерства, местни органи на управление и неправителствени и частни организации в целия процес на  планиране, подготовка и ръководство на учението. В сериалите на „Бриз 2015” се  включват ВМА-МБАЛ-Варна, Областна администрация-Варна, Община Варна, Български червен кръст, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Варна, Областна дирекция на МВР-Варна, Регионална дирекция “Гранична полиция”-Бургас, “Районен център 112”-Варна, Главна дирекция “Аварийно-спасителна дейност” (МСКЦ), Доброволческо сдружение “Булсар”, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение”, Дирекция “Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”, Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, “Пристанище Варна” ЕАД, Регионална здравна инспекция-Варна, Център за спешна медицинска помощ-Варна, “Портови флот 99” ЕООД, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, “Пилотска Станция Варна – П” ЕООД и “Поддържане чистотата на морските води” АД;

Основната идея на учението е да се подобри оперативната съвместимост и взаимодействието между ВМС на участващите в учението страни чрез отработване участието им в операция в отговор на криза и да се сертифицира кораб на Военноморските сили на Република България – минен ловец „Цибър” съгласно методиката за оценка на НАТО – MAREVAL.

Усилията по време на учението са насочени към усъвършенстване на нивото на подготовка на личния състав от ВМС по планиране и провеждане на морска операция в коалиционен формат и издигане нивото на координация с правителствени и неправителствени организации и институции при реакция на кризи и защита на населението, действия при ликвидиране на последици от пожар на пътнически кораб в пристанище, евакуация и оказване на първа помощ на пасажери, както и съвместна операция по спасяване на море на голям брой бедстващи хора.

След преминаване на пълния процес на планиране по стандартите на НАТО, се сформира Щаб и многонационално корабно оперативно съединение. Планирането на учението се извърши под ръководството на командира на ВМС контраадмирал Митко Петев, който е и общ ръководител на „Бриз 2015”.  Офицер, провеждащ учението е заместник – командирът на ВМС комодор Димитър Ангелов. Сформиран е щаб за контрол на учението под ръководството на капитан І ранг Коста Андреев – началник на Щаба на ВМС. Командир на корабното оперативно съединение е комодор Мален Чубенков – командир на военноморска база – ВМС.

В учението се използва фиктивен сценарий, който пресъздава обстановка в различни точки от света.

По този начин българските военни моряци ще имат възможност да се подготвят да посрещнат предизвикателствата на днешния ден съвместно със съюзните ВМС и партньорите от гражданските организации и ведомства.    

По време на  учението „Бриз 2015” се провежда операция за Морска сигурност в отговор на криза, с мандат на ООН съгласно чл. VII от Хартата на Обединените нации. Обстановката на учението е разработена като продължение на сценария, използван в предишните учения БРИЗ.

Кризисната обстановка на въображаемия остров Вити Леву, намиращ се в западната част на Черно море на около 70 морски мили на изток от българския бряг, от 2002 г. насам бележи периоди на затихване и ескалация.

За предприемане на мерки срещу разрастване на несигурността в целия регион Съветът за сигурност на ООН приема резолюция даваща мандат за операция за Морска сигурност в отговор на криза.

Фактическите действия по време на националното военноморско учение “Бриз 2015”, се провеждат при следните етапи – предварителна подготовка (разкриване щаб за контрол на учението /EXCON/, пребазиране на българските кораби и пристигане на чуждестранните кораби във Варна), предпоходна подготовка в базови условия, учения и епизоди на море и заключителен етап (дискусия, разбор и разформироване на съединението).

В програмата на учението са включени спортни и протоколни мероприятия:

На 6 юли /понеделник/ 2015 г.

– от 08.00 ч. до 15.00 ч. ще се проведат традиционните спортни мероприятия като състезания по волейбол в Спортна зала на І-ва езикова гимназия, по плуване в Басейн „Приморски” и теглене на въже Морска гара Варна.

– командирите на чуждестранните кораби ще се срещнат с областния управител на област Варна и кмета на град Варна.

– от 15.00 ч. до 18.00 ч. част от чуждестранните военни кораби, базирани на пристанище Варна и Морска гара Варна, ще бъдат отворени за посещение от гражданите и гостите на града.

На 7 юли /вторник/ 2015 г. от 12.30 до 13.15 часа е пресконференцията на командирите на чуждестранни групи и кораби във Военноморски клуб – Варна.

На 10 юли /петък/ 2015 г. от 09.00 до 13.30 часа, от борда на фрегата „Верни”, гостите и представителите на медиите ще имат възможност да наблюдават различни епизоди от учението на море:

– Борба с пожар на борда на пътнически кораб;

– Спасяване на голям брой бедстващи хора на море;

– Спасяване на човек от водата с вертолет;

– Отразяване на асиметрични атаки на море;

– Отразяване атаки на въздушен противник;

– Атака на подводница с използване на противоподводни бомби;

– Доставяне на товар на борда на кораб от вертолет;

– Провеждане проверка на кораб;

– Отдаване на чест при среща на военни кораби на море.