70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА

May 08

Снимка 1На 8 май 2015 година военно формирование 24830 – Бургас /Ремонтна работилница/ от състава на Военноморска база – ВМС тържествено отбеляза   70-та годишнина от основаването си.  Началото на Ремонтна работилница – Бургас е поставено със служебно писмо № 434 на Командира на морските войски от 27.11.1944 г., с което се обявяват новите щатове на Черноморския и Беломорския флот, като първият да носи името база – Варна, а вторият база – Бургас.

Новата организация влиза в сила от 15.12. 1944 г. в състав домакинство с работници от Ремонтна база, наричана по това време „Ремонтна работилница”. Същата е обявена официално за първи път в заповед на командира на военноморска база – Бургас от 16.01.1945 г. с първи командир лейтенант Станю Христов Нацкин.

През целия период от създаването до сега в състава на Ремонтна база са преминали 77 офицери, 50 старшини, 54 матроса и 1189 цивилни служители.

Основна задача на Ремонтната база е извършването на планови и аварийни ремонти на въоръжението и техниката на корабните и бреговите формирования, както и тяхната техническа поддръжка.

Празникът започна с военен ритуал по тържествено вдигане на националното знаме. На тържеството присъстваха командира на вмб – ВМС комодор Мален Чубенков, заместник-началника на щаба на ВМС капитан I ранг Венцеслав Димитров, командири на военни формирования, дислоцирани в ПБ Бургас, офицери от командването и щабовете на вмб – ВМС и Пункт за базиране Бургас и Варна, както и представители на държавната и местна власт.

Със заповеди на ВРиД командира на ВМС комодор Димитър Ангелов и командира на военноморска база – ВМС комодор Мален Чубенков бяха наградени отличили се военнослужещи и цивилни служители от военното формирование.

Проведен бе и военен ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на капитан І ранг Матю Матев, началник на Ремонтната база в периода 1965-1980 г. под чието ръководство техническите средства и съоръженията на Ремонтна база са преместени от гр. Бургас в пункт за базиране Атия.