В командването на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовката за 2014 година

Feb 02

Снимка 1На 2 февруари 2015 година в Щаба на Военноморските сили се проведе годишен анализ на бойната подготовка във флота за учебната 2014 година. Присъстваха началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов, командирът на ВМС контраадмирал Димитър Денев, заместник-командирът на ВМС комодор Димитър Ангелов, командирът на Военноморска база – ВМС комодор Мален Чубенков и командирите на военни формирования.

Преди анализа  началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов награди за висок професионализъм, ангажираност към проблемите на военнослужещите от Варненския гарнизон и по случай 80 години от създаването на БНР, с плакет на Щаба на отбраната, госпожа Даниела Стойнова журналист от Българското национално радио.

Със заповед на командира на ВМС за отлично изпълнение на служебните задължения, проявен висок професионализъм и постигнати отлични резултати в подготовката през 2014 година бяха наградени с предметна награда „Монета на командира на Военноморските сили”:

1.Капитан ІІ ранг Тодор Спасов Калинов – от военно формирование 34400 – Варна.

2.Капитан ІІ ранг Цветан Макавеев Цветанов – командир на военно формирование 54960 – Бургас.

3.Капитан ІІІ ранг Трифон Любомиров Митишев – командир на корвета във военно формирование 38920 – Варна.

С „Грамота”:

1.Капитан ІІ ранг Валентин Димитров Василев – от военно формирование 34400 – Варна.

2.Капитан ІІІ ранг Теодор Желязков Кабаков – старши помощник – командир на фрегата във военно формирование 22480 – Бургас.

3.Капитан – лейтенант  Лъчезар Иванов Иванов – помощник – командир на кораб, във военно формирование 18360 – Бургас.

4.Офицерски кандидат 2-ри клас Андрей Петров Петров – командир на моторен катер във военно формирование 54970 – Варна.

В експозето си началника на Щаба на ВМС капитан І ранг Коста Андреев се спря на всички направления по които е работено през изминалата учебна година, като посочи положителните и отрицателните страни в подготовката.

Изводите от дейността на Военноморските сили са, че Щаба и подчинените военни формирования изпълниха всички поставени задачи. Повишиха се знанията и уменията на основния команден състав по познаване и прилагане на основните нормативни и стандартизационните документи. Успешното бяха планирани и проведени тактическото учение на Военноморска база – ВМС, компютърно-подпомагано командно-щабно учение на тактически групи патрулни и противоминни кораби „Съвместен отговор 2014”, националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2014” на което беше сертифициран Щаба на Военноморските сили на Република България за планиране и провеждане на самостоятелна морска операция съгласно критериите на Въоръжените сили на Република България и НАТО.

Военноморските сили дадоха своя принос в мисия на Българската армия “Подкрепа на международния мир и сигурност” с успешното участие на фрегата „Верни” в операцията на НАТО в Средиземно море „ACTIVE ENDEAVOUR” като част от състава на постоянната военноморска група  на НАТО в Средиземно море. Базов миночистач „Прибой” участва във Втората постоянна противоминна корабна група на НАТО, което бе първото участие на кораб от ВМС на Република България в постоянните военноморски групи на НАТО. Офицери от флота участваха във военноморската операция на Европейския съюз за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратските действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия „ATALANTA” и антипиратската операция  НАТО в Аденския залив „OCEAN SHIELD”, в операция на международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан, в гражданска мисия за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, в многонационална бойна група на Европейския съюз „HELBROC BG”,  мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „ALTEA” и мисията на ООН за поддържане на мира в Либерия .

В изпълнение на мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” Военноморските сили се включиха активно в оказването на помощ на населението при бедствията, предизвикани от наводненията в района на устието на р. Велека през м. януари, в кв. Аспарухово и к.к. Албена през м. юни.

В квартал „Аспарухово”, ликвидирането на последствията се извършваше с помощта на един моторен катер (в Канал 1), тежка високопроходима и специализирана автомобилна техника. В продължение на 12 дни около 60 души личен състав на ден помагаше на бедстващото население. От 24 до 29 юни в квартала бе развърната и полева кухня. В полевата кухня се приготвяше храна за доброволците с продукти на Българския червен кръст за около 600 човека.

От наводнените хотели в курортен комплекс „Албена”, бяха евакуирани над 1000 туристи и бяха извлечени закъсали автобуси и леки автомобили с помощта на товарни автомобили с повишена проходимост.

През годината бяха извършени 19 мероприятия по разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси. Бяха унищожени 12 бр. ръчни гранати и артилерийски снаряди, 1 бр. авиобомба, 6 бр. морски мини и 5 бр. предмети наподобяващи невзривени бойни припаси.