Споменът за първия командир на Военноморска база Бургас е жив

Dec 20

K3R ИГНАТ ГИШИНВоенноморска база  Бургас е създадена в изпълнение на заповед № 434 от 27.11.1944 г. на командира на Морските на Негово Величество войски, като новата организация влиза в сила от 15.12.1944 г.

Така на тази дата преди 70 години от разформированите части на Беломорския флот (около 25 офицери и 500 подофицери и матроси) се сформира Военноморска база Бургас и започва неговото летоброене. За първи командир на поделението е назначен капитан III ранг Игнат Гишин, дотогава командир на Морската дружина в Дедеагач.

 Ето какво е съдържанието на първото негово донесение:

„Донасям, че от 15 този месец установих щаба на Беломорския флот от град Кавала в град Бургас, като формирах „База Бургас” със следните поделения: техническа служба, домакинство и пристанищно военно комендантство гр. Бургас, 26 граничен участък, Минна дружина, Специална дружина и лечебница в гр. Созопол. Моля да се отдаде заповед за сменяване на гарнизона.

Подпис на командир база Бургас капитан лейтенант Игнат Гишин.”

Под негово ръководство започва изпълнението на първите задачи по миночистене на крайбрежните води за осигуряване на безопасни фарватери за плаване на търговските кораби и управление на морските гранични служби в района от нос Емине до Резово.

На тържественото събрание-концерт в Държавна опера Бургас на 19 декември, на което беше тържествено отбелязана 70-та годишнина на Военноморска база Бургас, присъстваха племенничките на нейния първостроител к-н лейт. Игнат Гишин – госпожа Пенка Ненкова и госпожа Мария Янкова от Габрово.

Командирът на военноморска база – ВМС комодор Мален Чубенков връчи на родственички на своя предшественик почетния плакет на военноморска база Бургас.