МИНЕН ЛОВЕЦ „ЦИБЪР” ПРОВЕДЕ ТАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ НА ЕДИНИЧНИЯ КОРАБ

Aug 04

Снимка 1След наскоро приключилите учения на военноморска база – ВМС и на ВМС с международно участие „Бриз – 2014”, в Отряда противоминни кораби от състава на дивизиона миночистачни кораби, дислоциран в Пункт за базиране – Варна, продължава изпълнението на бойната подготовка съгласно годишните планове.

В периода 21 – 25 юли 2014 г., след извършени планови ремонти и техническо обслужване на основни механизми, минен ловец „Цибър” с командир капитан III ранг Панайот Панайотов, проведе тактическо учение на единичния кораб. По време на учението бяха изпълнени артилерийски стрелби по надводни цели, отработени бяха различни корабни разписания, а също така и елементи от противоминна операция с водолазни спускания, като част от подготовката на кораба за предстоящо сертифициране. Всички планирани сериали на море бяха изпълнени успешно.

През същия период рейдовите миночистачи „Капитан лейтенант Кирил Минков” с командир старши лейтенант Пламен Василев, „Капитан лейтенант Евстати Винаров” с командир лейтенант Христо Георгиев и „Капитан I ранг Димитър Паскалев” с командир старши лейтенант Мирослав Добрев изпълниха разузнавателен поиск за мини по част от основните фарватери от Системата за разделно движение в териториалните води на Република България за гарантиране безопасността на търговското корабоплаване от подриваване на мини.

На 09 и 10 август минен ловец „Цибър”, заедно с фрегата „Смели” и корвета „Решителни” от състава на дивизиона патрулни кораби, ще вземе участие в мероприятията на Морска гара – Варна по случай празника на ВМС и ще бъде отворен за посещение от гражданите и гостите на гр. Варна.