ШЕСТИ ДЕН ОТ ВОЕННОМОРСКОТО УЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БРИЗ 2014”

Jul 09

Снимка 6На 9 юли – ден шести от военноморското учение с международно участие „БРИЗ 2014”, започна изпълнението на предварително планираните епизоди на море.

Едновременно с това продължава и организирането на взаимодействието с участващите в някои от епизодите на учението правителствени и неправителствени организации.

Корабите от многонационалното оперативно съединение под командването на командира на военноморска база ВМС комодор Мален Чубенков напуснаха Пункта за базиране Бургас и Пристанище Бургас и излязоха на море.

След като извършиха преход, по време на който бяха отработени задачи по осигуряване на безопасен маршрут, свободен от морски мини, за преминаване на корабите при напускане на пункта за базиране и пристанището и съвместно маневриране в състава на тактическата група,   корабите заеха района за отработване на планираните епизоди.

Действията на корабните групи за днес включват отработване на задачи по откриване и отразяване атаките на бързоходни лодки, отразяване атаките на въздушен противник, водене на борба с пожари, оказване помощ на горящ кораб, приемане и предаване на товари по вертикален способ, приемане на товари на ход, буксировка на аварирал кораб, търсене на подводница.