ВЪВ ВОЕННОМОРСКИЯ КЛУБ ОБСЪДИХА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД ПСИХОЛОГИЧНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В АРМЕЙСКА СРЕДА

Jun 13

Снимка 1От 11 до 13 юни 2014 г. във Военноморски клуб Варна се проведе практико-приложна конференция на тема „Предизвикателства и перспективи пред психологичното осигуряване в армейска среда”.

Една от целите, стояща пред организаторите, беше да се отбележи по подходящ начин двадесетата годишнина от  началото на психологичното осигуряване на личния състав във Военноморските сили и да се направи своеобразна равносметка на постигнатото през годините.

На организираната от специалистите по психологично осигуряване във Военноморските сили конференция си дадоха среща и споделиха практически опит психолози от Българската армия, Военномедицинска академия, преподаватели от Военна академия, Националния военен университет, Висшето военноморско училище и Варненския свободен университет, специалисти от Община Варна и УМБАЛ „Св. Марина” – Варна.

Конференцията беше открита от заместник-командира на Военноморските сили контраадмирал Димитър Денев. Приветствие към участниците отправи и командирът на военноморска база-ВМС контраадмирал Митко Петев.

В рамките на изнесените доклади и представените анализи и изследвания бяха представени няколко от основните тематични направления и аспекти по психологично осигуряване  – превенция на рисково поведение и контрол на професионалния стрес в армейска среда, психосоциален климат и работна атмосфера във военните формирования и групи, групова динамика и екипна ефективност в армейски контекст, лидерство в армейска среда.

Чрез споделянето на опит, посочването на примери за добри професионални практики, както и представянето на идеи за повишаване на ефективността на дейностите по психологично осигуряване беше преследвана основната цел на  конференцията – да се стимулира търсенето на възможности за подобряване на взаимодействието и координацията на специалистите по психологично осигуряване от различните структури и командирите по места.