Jun 17

В периода от 12 до 14 юни 2024 г. във Варна се проведоха щабни разговори между представители на Щаба на Военноморските сили на България и Главния щаб на Военноморските сили на Гърция.

Делегациите бяха водени от капитан I ранг Божидар Иванов, началник на отдел ,,Планиране” в Щаба на Военноморските сили и капитан I ранг Спиридон Полатос, директор на дирекция „Дългосрочно планиране и политики“ в Главния щаб на ВМС на Република Гърция.

По време на разговорите беше обсъдено военноморското сътрудничество между двете страни. Бяха дискутирани проведените съвместни мероприятия и планирането на предстоящи такива.

Участниците в дискусиите обмениха информация по текущи и бъдещи проекти за развитие на Военноморските сили, възможностите за обучение и дискутираха ситуацията в Черно море в следствие на войната в Украйна.