Във Военноморска база – ВМС се проведе годишен анализ за 2013 година

Jan 09

   Снимка 1На 8 януари 2014г. във Военноморска база – ВМС, в присъствието на командирите на подчинените формирования се проведе годишен анализ на бойната подготовка и дисциплината за учебната 2013 година.

 Изводите от дейността на военноморската база, са че подчинените военни формирования изпълниха всички поставени задачи. Повишиха се знанията и уменията на основния команден състав по познаване и прилагане на основните нормативни и стандартизационните документи. Това допълнително допринесе за успешното планиране и провеждане на тактическото учение на базата и двете компютърно-подпомагани командно-щабни учения – на противоминна тактическа група и тактическа група патрулни кораби.

    Силите от състава на Военноморска база – ВМС взеха участие в  Националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2013” и командно-щабно учение „Морски щит 2013”.

       Военноморска база даде своя принос в мисия на Българската армия Подкрепа на международния мир и сигурност с успешното участие на фрегата „Дръзки” в операцията на НАТО в Средиземно море „ACTIVE ENDEAVOUR” като част от състава на постоянната военнорска група  на НАТО в Средиземно море. Корвета „Решителни” и базов миночистач „Прибой” участваха в двете активации на оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море „BLACKSEAFOR”, която е  международна инициатива на страните от Черноморския регион.

       В изпълнение на мисия Принос към националната сигурност в мирно време групите за разузнаване и обезвреждане на боеприпаси на военноморската база, обезвредиха десетки намерени морски и артилерийски невзривени и опасни боеприпаси.

      След анализа, командирът на военноморска база – ВМС, комодор Митко Петев запозна журналистите от град Бургас с резултатите от изпълнените задачи през 2013 година и  предстоящите мероприятия за 2014 година.