Apr 22

На 19.04.2024 г. формированието за разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморска база Бургас с ръководител капитан III ранг Живко Карчев, след получен сигнал от областният управител на Област Бургас и положителна резолюция на началника на отбраната и командира на ВМС, извърши преход до землището на с. Железник,  Община Карнобат, Област Бургас, за да извърши разузнаване, извличане и унищожаване на открит предмет, наподобяващ ръчна граната, намерена при изкопни работи в частен двор на къща.

  След извършване на опознавателни дейности, специалистите класифицираха откритият боеприпас като ръчна отбранителна граната  тип „Ф-1“ без запалка, която е корозирала и е опасна за транспортиране.

Боеприпасът е унищожен в покрайнините на землището на село Железник с отцепване на района и стриктно спазване на мерките на безопасност, съгласно нормативните документи.