ПРОВЕДЕ СЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЯ СБОР НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ КИС НА ВМС

Apr 22

На 17 и 18 април 2024 година, под ръководството на началника на отдел „Комуникационни и информационни системи“ в Командването на Военноморските сили – капитан I ранг Валентин Василев, се проведе сбор на тема „Състояние и перспективи за развитие на комуникационно – информационната система на Военноморските сили”.

В мероприятието взеха участие специалисти по КИС от Щаба на ВМС,

корабните и брегови формирования, както и военнослужещи от основните структури за комуникационно-информационна поддръжка на флота.

           Сборът бе открит от началника на Щаба на ВМС – капитан I ранг Ваньо Мусински. В своето обръщение към участниците, той подчерта значимостта на комуникационните специалисти за правилното функциониране на системата за командване и управление на ВМС и призова към повишаване на усилията и по-задълбочена подготовка, за усвояване на новопридобитата техника, с цел ускоряване на процесите по преминаване от аналогова към изцяло дигитална комуникационна среда.

            Бяха представени брифинги и доклади, относно модернизацията и развитието на комуникационните и информационни системи във ВМС, планираните за придобиване нови способности и свързаните с тях предизвикателства.

             Участниците в сбора посетиха комуникационни и информационни центрове и възли, с цел запознаване с новопридобитото във Военноморските сили оборудване и техника.