ПРОВЕДЕ СЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЯ СБОР НА ФЛАГМАНСКИЯ СТАРШИНА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Apr 18

На 16 и 17 април 2024 година, в Командването на Военноморските сили се проведе учебно-методическия сбор на флагманския старшина на Военноморските сили мичман Стефан Стефанов.

В мероприятието взеха участие  главният сержант на Българската армия – старшина Калин Крумов, директорът на Професионалния старшински колеж – офицерски кандидат Свилен Савов, главният сержант на Съвместното командване на силите, главните сержанти на видовете Въоръжени сили, главните сержанти на Командване за логистична поддръжка и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и флагманските старшини на формированията от Военноморските сили.

Началникът на Щаба на Военноморските сили Капитан I ранг Ваньо Мусински приветства участниците. Той подчерта, че именно флагманските старшини и главни сержанти, са най-близо до проблемите на сержантския, войнишки  и матроски състав, във формированията. Тяхната експертиза по отношение на подбора, длъжностното и професионало развитие, както и проблемите по обучението на военнослужещите, е важна за командванията на видовете въоръжени сили.

По време на сбора участниците представиха свои доклади по актуални въпроси, относно подбора и развитието на сержантския и младши–командирския състав.

Брифинги по темите, бяха представени от капитан І ранг Петко Якимов, капитан I ранг Стефан Стефанов и главният психолог на Военноморските сили Деница Петрова.