ПРОВЕДЕ СЕ СБОРА НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКА БАЗА-ВАРНА

Mar 25

На 21 и 22 март 2024 г., се проведе сбор на командира на Военноморска база – Варна капитан І ранг Костадин Димитров на тема: „Възможности за оптимизиране на процеса по осигуряване на операция в контекста на съюзните планове за отбрана”.

Бяха обсъждани теми и въпроси, свързани с основните харектеристики на бойните действия на море във военния конфликт между Украйна и Русия, предизвикателствата пред Военноморските сили в процеса на логистичното им осигуряване при участие в операции и визия за развитие на Комунимационно- информационните системи на ВМС. В сбора участваха офицери от командването на Военноморска база – Варна и подчинените формирования.

Бяха изнесени и брифинги от офицери от Командването на Военноморските сили.