ПРОВЕДЕ СЕ ОПЕРАТИВНИЯТ СБОР НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Mar 20

„Предизвикателства пред ВМС в процеса на планиране, провеждане и осигуряване на участието им в операция в контекста на съюзните планове за отбрана“ беше основната тема на оперативния сбор на командира на Военноморските сили, провел се на 18 и 19 март 2024 г. във Варна.

Сборът, на който присъстваха Областния управител на Варненска област  г-жа Андрияна Андреева, заместник-кмета на Община Варна г-н Илия Коев, началника на Щаба на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев, капитан I ранг Мирослав Желязков, представител на дирекция „Стратегическо планиране“ в Щаба на отбраната, заместник-началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ капитан I ранг Калин Калинов, както и основният команден състав  на флота, беше официално открит от контраадмирал Кирил Михайлов.

По време на сбора гостите, началниците на отдели и експерти от Щаба на Военноморските сили представиха свои доклади по актуални за развитието на Българската армия и военния флот теми. Областният управител и заместник-кметът на Варна запознаха присъстващите с визията на техните екипи за управлението и решаването на проблемите, стоящи пред региона и града.