Mar 01

Днес, 1 март 2024 г., формированието за разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморска база Бургас с ръководител капитан III ранг Димитър Стоянов, след получен сигнал за открит предмет, наподобяващ ръчна граната, в изпълнение на положителна резолюция от началника на отбраната и командира на Военноморските сили, извърши преход до плажа на село Равда, община Несебър.

След извършване на опознавателни дейности, специалистите класифицираха откритият боеприпас като ръчна граната с шплент, която не е корозирала и е опасна за транспортиране.

Боеприпасът е унищожен на безопасно място до плажа в с. Равда с отцепване на района и стриктно спазване на мерките на безопасност, съгласно нормативните документи.