ПОСЕЩЕНИЕ НА БЪДЕЩИ ЛЕЙТЕНАНТИ В ХИДРОГРАФСКАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Feb 26

Посещение на курсанти-випускници от НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен от специализация „Артилерийско инструментално разузнаване“, по специалност „Геодезия“ от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“, в състава на катедра „Артилерия и геодезия“ на 23 февруари 2024 г. в Хидрографска служба. Шестимата випускници водени от доц. д-р инж. Христо Десев бяха посрещнати от началника на Хидрографска служба капитан I ранг Николай Николов. В объщението си капитан I ранг Николов отбеляза, че за своята 140-та годинишна история ХС се е утвърдила като водещо военно формирование за осигуряване навигационната безопастност на корабоплаването в териториалното море на Република България. На курсантите беше изнесена обзорна презентация за предназначението, функциите и задачите на службата. Акцентира се на факта, че няма друго военно формирование в БА, което да осъществява едновременно всичките дейности по картографско, хидрографско, радионавигационно, хидрологично и метеорологично осигуряване. Хидрографската служба на Военноморските сили, представлява Република България и на международната сцена в Международната хидрографска организация, Средиземноморско-Черноморската хидрографска комисия и Черноморско-Азовската работна група по безопасност на корабоплаването.

Курсантите разгледаха и запознаха с процесите по изработване на хартиени и електронни морски навигационни карти и планове, както и  провежданите хидрографски и океанографски изследвания. На всеки  курсант, капитан I ранг Николов подари книгата „140 години Хидрографска служба”.