ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ НА ПОДГОТОВКАТА ВЪВ ВОЕННОМОРСКА БАЗА – БУРГАС

Jan 18

На 18 януари 2024 г., се проведе анализ на състоянието и подготовката на Военноморска база – Бургас за изминалата 2023 година.

На анализа присъстваха заместник-началник на Щаба на Военноморските сили по ресурсите капитан I ранг Атанас Змийчаров, командирът на Военноморска база – Бургас капитан I ранг Петър Петров, заместник – командирът на Флотилия бойни и спомагателни кораби капитан I ранг Павлин Петков, офицери от командването на базата и командирите на подчинените военни формирования.

Отбелязано бе, че въпреки многобройните трудности и извършени проверки от МО, КВМС и други, през изминалата 2023 г., Военноморска база –  Бургас и подчинените военни формирования изпълниха успешно поставените им задачи и показаха удовлетворителни резултати на преминатите проверки. Проведени бяха редица учения – тактическо учение на Военноморска база –  Бургас „Емона 2023”, логистично бяха осигурени: тактическо учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно море 2023” и национално военноморско учение с международно участие „Бриз 2023”;.

Основен акцент през изминалата година беше продължаващото добро сътрудничество и взаимодействие на Военноморска база – Бургас с държавната и местна власт. Командирът на базата капитан I ранг Петров подчерта, че личен състав и техника от подчиненото му формирование многократно са участвали в унищожаването и обезвреждането на открити невзривени боеприпаси и оказване помощ на населението при овладяване на пожари.

Капитан I ранг Змийчаров, изказа благодарност за положените усилия и висок  професионализъм  на военнослужещите и цивилните служители от базата при изпълнението на поставените им задачи, като даде своите насоки за работа и през настоящата 2024 година.