Учение „Бриз-2023“ ще повиши оперативната съвместимост на военноморските сили на участващите страни и взаимодействието с гражданските институции

Oct 15

Двадесет и седмото издание на учението „Бриз – 2023“  продължава традицията от предишните си издания, чиято цел е да се повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между ВМС на участващите страни чрез изпълнение на съвместни задачи и водене на широк спектър от бойни действия на море в операция за осигуряване на морската сигурност в региона. Това каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов на пресконференция днес, 15 октомври, в гр. Варна. Той запозна журналистите с целите, задачите и участниците в националното учение на Военноморските сили на Република  България с международно участие „Бриз-2023“.

„Целта на ученията от серията „Бриз“ на първо място винаги е била да се изгради здрава спойка на единство и доверие с нашите партньори и съюзници в НАТО. Това включва повишаването на оперативната съвместимост, както и съвместното изпълнение на всички видове действия на брега и на море не само в контекста на една съюзна операция, но и с участието на правителствени и неправителствени организации“, подчерта контраадмирал Михайлов.

В хода на учението ще бъде усъвършенствано междуведомственото сътрудничество в многонационална среда с активното участие на 4 министерства, 27 държавни организации, правителствени и неправителствени организации, доброволчески сдружения и ведомства.

„За поредна година в учението се включва Европейската агенция за морска безопасност, която следи за прилагане на съответното законодателство, свързано с намаляването на риска от морски произшествия, замърсяването на морето от кораби и загубата на човешки живот в морето. Това е знак, че ЕС вижда във Военноморските сили на  България достоен партньор и отчита, че това, което ние правим е полезно не само за НАТО, но и за Европейския съюз“, посочи командирът на ВМС.

Конраадмирал Михайлов акцентира върху сложната обстановка в Черно море, която за втора година не позволява участието на чуждестранни кораби в учението. От 12 държави участнички, Румъния се включва с кораб, САЩ, Франция и Турция със самолети и всички имат свои представители в ръководството и Щаба на учението.

„Учението е демонстрация на единството на съюзниците от НАТО, на тяхната готовност за екипно взаимодействие в морския домейн“, заяви контраадмирал Михайлов.

Командирът на многонационалното оперативно съединение флотилен адмирал Велко Велков подчерта, че по време на изпълнението на действията на море ще бъдат спазени всички мерки за сигурност при изпълнението на тактики, техники и процедури, отчитайки опасността от плаващи мини и заплахата от неконтролирани дронове.

В хода на „Бриз – 2023“ предстои да се извърши оценка на бойните способности и сертифициране на Морската тактическа група за специални операции.