Jul 13

На 13 юли 2023 г. вертолет от морската вертолетна авиобаза ,,Чайка” извърши планирани полети с включено противоминно наблюдение и наблюдение на акваторията на Черно море за замърсяване на морската вода. По време на полетите не са констатирани такива.

Военноморските сили продължават да водят наблюдение на морската акватория за своевременно откриване на евентуални замърсявания и наличие на минна опасност.