ПРОВЕЖДА СЕ ТАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ НА ФЛОТИЛИЯ БОЙНИ И СПОМАГАТЕЛНИ КОРАБИ „ЧЕРНО МОРЕ 2023”

Jun 06

От 5 до 9 юни 2023 г. в националните морски пространства на Република България се провежда тактическото учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „ЧЕРНО МОРЕ 2023”, което е част от командно-щабното учение с войски за реално действие на Военноморските сили „МОРСКИ ЩИТ 2023“.

Учението се ръководи от командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Велко Велков и има за цел да усъвършенства придобитите способности на флотилията за планиране, подготовка и провеждане на тактически действия в рамките на операция по морска сигурност, контрол на морските пространства и защита на корабоплаването.

Основните задачи са усъвършенстване уменията по прилагане на стандартни оперативни процедури за организиране на дейността на щаба на флотилията за командване и управление на подчинените сили при изпълнение на бойни задачи, провеждане на тактически действия от родовете сили в различни условия на обстановката, както и взаимодействието с формирования от състава на Военноморските сили, Военновъздушните сили и Сухопътни войски.

В учението участват командването, щабът и формированията от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби, катер от Хидрографска служба, вертолети от морската вертолетна авиобаза, щурмова авиация от  Военновъздушните сили, техника и личен състав от Втора механизирана бригада и Център на подготовка на специалисти от Сухопътни войски.

В рамките на учението се провежда оценка и сертифициране на базов миночистач „Шквал“ по стандартите на НАТО.

Учението започна с работа на щабовете по планиране и организиране на действията на силите на море.

Днес, със снемането на корабите и катерите от постоянните им пунктове за базиране и извършване на преход до назначените райони за бойна подготовка, беше дадено начало на следващия етап.

Тактическото формирование на патрулните сили, в състав от фрегатите „Дръзки“, „Верни“ и „Смели“ и корвета „Бодри“, изпълняват артилерийски стрелби срещу въздушен и надводен противник, отработват тактически действия по организиране на отбраните и защитите на група кораби при прехода им на море и на котвена стоянка, по тактическо маневриране, както и учения по защита на кораба от ядрено, химическо, биологическо оръжие и запалителни средства.

Тактическото формирование на противоминните сили, съставено от минен ловец „Цибър“, базови миночистачи „Шквал“ и „Прибой“ и рейдови миночистачи „Евстати Винаров“ и „Капитан I ранг Димитър Паскалев“, провеждат тактически действия по борба с минната опасност, които обхващат провеждане на кораби през райони и фарватери, предварително обследвани с хидроакустически станции и подводни управляеми апарати, търсене на дънни и котвени морски мини с корабни тралове, унищожаване на откритите мини, както и провеждане на учения по приемане и предаване на товари на море и оказване на помощ на човек, паднал зад борд.

 Тактическото формирование на спомагателните сили, в което са включени спасителен кораб „Протео“, учебно-спасителен кораб „Капитан I ранг Димитър Добрев“, минен заградител „Сириус“ и водолазен катер „Форос“, изпълняват задачи по постановка на морски мини от единичен кораб, по търсене и унищожаване на дънни неконтактни морски мини,  отработват тактически действия по организиране на  отбраните и защитите на група кораби при прехода им на море и на котвена стоянка,  провеждат учения по защита на кораба от ядрено, химическо, биологическо оръжие и запалителни средства.

          Предстоят дни, наситени с бойни упражнения и стрелби, в които личният състав от флотилията за пореден път ще има възможност да потвърди своите знания и професионални умения при изпълнение на поставените задачи.