КОРАБНИТЕ ДИВИЗИОНИ ПРОВЕЖДАТ ТАКТИЧЕСКИ УЧЕНИЯ

May 18

Ученията са основната част от подготовката на екипажите на кораби от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби за изпълнение на съвместни задачи на море.

През изминалата седмица дивизионът кораби със спомагателно назначение проведе своето тактическо учение, по време на което бяха отработени стрелба по морска и въздушна цел, търсене и унищожаване на открити морски мини, взаимодействие със силите за морски специални операции, медицинска евакуация на пострадал водолаз с помощта на вертолет от състава на ВМС, оказване на помощ на група аварирали кораби на море.

Фрегатите „Смели“, „Дръзки“, „Верни“ и корвета „Бодри“ от дивизион патрулни кораби, минните ловци „Цибър“ и „Струма“, базовите миночистачи „Шквал“ и „Прибой“, рейдовите миночистачи „Евстати Винаров“ и „Капитан I ранг Димитър Паскалев“ от дивизиони противоминни кораби и танкер-бункировчик „Акин“, минен заградител „Сириус“ и противопожарен кораб „Ахелой“ от отряд кораби със спомагателно назначение  са на море за провеждане на съвместни тактически учения.

Основният спектър от изпълняваните задачи са свързани с повишаване на подготовката на корабните дивизиони за съвместно плаване на тактическа група кораби. По време на плаванията се отработва организацията на видовете отбрани и защити на корабното съединение при прехода му на море и на котвена стоянка, стрелба по морска и въздушна цел, отклонение  на атаки от въздушен, надводен и подводен противник, защита от ядрено, химическо и биологично оръжие, борба за живучест на кораба.

Корабните дивизиони съгласуват действията си по превеждане на тактическа група кораби през предварително прочистен от мини канал, отразяване на атаките от малки бързо движещи се цели, прехвърляне на леки товари на море по способите кораб-кораб и кораб-вертолет, отработване на дейностите по търсене и спасяване на море и извършване на медицинска евакуация от борда на кораб, оказване на помощ на аварирал кораб, самостоятелно и във взаимодействие с аварийно-спасителните средства от състава на съединението и неговата буксировка.

Освен това се провеждат и тренировки по поставяне на учебни морски мини и стоварване на техника на необорудван бряг, провеждане на противоминна операция и унищожаване на открити морски мини, предаване и приемане на течни товари на море, както и насочването на кораб към открити морски мини по данни от брегова подвижна радиолокационна станция.

Учебно-спомагателен кораб „Капитан І ранг Димитър Добрев“ от състава на дивизион кораби със спомагателно назначение също е на море и провежда поредното си тактическо учение.

В рамките на ученията корабите осигуряват плавателната практика на курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и изпълняват задачи по противоминно наблюдение в морските пространства на Република България.