УЧАСТИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ В 3-ТА СЕСИЯ НА АСАМБЛЕЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ХИДРОГРАФСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

May 11

От 01 до 05 май 2023 г. в Монте Карло, Княжество Монако се проведе 3-та сесия на Асамблеята на Международната хидрографска организация (МХО). Във форума участие от страна на Българските Военноморски сили взеха капитан I ранг Николай Николов – началник на Хидрографската служба на Военноморските сили и лейтенант Иван Иванов – началник на секция „Картографско осигуряване“ в Хидрографска служба.

Международната хидрографска организация е водеща международна институция в сферата на хидрографията, картографията и безопасността на корабоплаването. Основана е през 1921 г., в нея членуват 98 държави и има статут на наблюдател в ООН. МХО има консултативно-техническа функция с основни цели:

  • ползване на хидрографията за осигуряване на безопасността на корабоплаването;
  • разширяване на географския обхват и качеството на хидрографски данни, информация, продукти и услуги и улесняване достъпa до тях;
  • установяване на международни стандарти за хидрографските данни;
  • координиране и засилване на сътрудничеството на хидрографските дейности между държавите-членки.

Асамблеята е основният орган на МХО, състоящ се от членовете на делегациите на всички страни-членки. Провежда се на всеки три години, за да начертае основните насоки за работата на организацията, а също така и да се вземат решения от техническо и административно естество по различни въпроси, касаещи дейността на МХО и стандартизационните документи.

На 02.05.2023 г. по време на тържественото откриване на Асамблеята, в присъствието на Негово височество принца на Монако Алберт II, бяха представени седемте нови държави-членки по реда на тяхното присъединяване към организацията. Първа беше представена Република България която на 11 май 2018 г. стана 88-та държава-членка на организацията след ратифициране на Конвенцията на МХО от Народното събрание.

Капитан I ранг Николов представи националното знаме на  Република България с думите: ,,Като крайбрежна държава, сме силно зависими от морските дейности. Наясно сме с важността на навигационната безопасност и опазването на морската среда за нашето икономическо развитие и критичната роля на хидрографията в това отношение. Като нов член на МХО, Република България ще остане ангажирана със стандартите, правилата и разпоредбите на МХО и ще продължи да бъде активен участник в работата на Международната хидрографска организация и Средиземноморско Черноморската Хидрографска комисия. Република България е горда да стане една от 98-те държави-членки на Международната хидрографска организация.“

          Капитан I ранг Николов беше поздравен от Негово височество принца на Монако Алберт II, а с генералния-секретар на МХО д-р Матиас Йонас си размени плакети.

По време на сесията се извърши преглед на дейността на Финансовия комитет, среща на началниците на хидрографските служби на страните-членки, стандарти за обмен на цифрови хидрографски и навигационни данни, онлайн базирани услуги, обучение на служители от хидрографските служби, координиране на хидрографските измервания и картиране в световен мащаб, информация по безопасност на корабоплаването, инфраструктура на морските пространствени данни, международни стандарти за сертифициране на хидрографи и картографи и изложение на технологични продукти.

На 05.05.2023 г.  се проведе гласуване за генерален-секретар и директор на МХО. На поста генерален-секретар бе преизбран за още един три годишен мандат д-р Матиас Йонас, а за директор за шест годишен период бе избран д-р Джон Ниберг от САЩ.