БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ БЯХА ДОМАКИН НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ ФОРУМ

May 03

От 24 до 26 април в София се проведе второто издание на Черноморския форум, чийто домакини и съорганизатори бяха командирът на Военноморските сили на Република България контраадмирал Кирил Михайлов и командирът на Военноморските сили на САЩ в Европа и Африка и командващ на Съюзното компонентно командване на НАТО в Неапол (JFC) адмирал Стюарт Мънч.

Събитието се проведе под егидата на министърa на отбраната Димитър Стоянов и на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Основната тема на форума беше „Морската сигурност в Черно море в епоха на конфликт“, която е продиктувана от променената ситуация в Черноморския регион вследствие на военния конфликт в Украйна.

Участие в отделните панели взеха представители на Военноморските сили на България, Румъния, Турция, Украйна и други европейски държави, на основите командни структури на НАТО и на съюзни държави в Европа и Средиземноморието, както и на неправителствени организации и дипломатически мисии на участващите държави.

Целта, която си поставиха организаторите, беше в резултат на дискусиите и обмяната на мнения, да бъде постигната обща позиция възможностите и пътищата за решаване на възникващите в период на текущ въоръжен конфликт предизвикателства и проблеми.

Форумът беше открит от заместник-министъра на отбраната Теодора Генчовска, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, контраадмирал Кирил Михайлов и адмирал Стюарт Мънч.

„Развитието на процесите в Черноморския регион е ключово за евроатлантическата зона. Ние винаги сме вярвали, че сигурността в Черно море е възможна само с колективните усилия на НАТО и Европейския съюз и целенасочено допринасяме към тези усилия“. Това каза заместник-министърът на отбраната Теодора Генчовска в приветствието си към участниците във форума.

Тя подчерта, че все повече се оценява значението на Черноморския регион за сигурността и се поставя фокус върху него, включително и в стратегическите концепции на Алианса и ЕС. „Инвестициите и просперитета следват сигурността. Затова повишаването на политическата ангажираност и засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната е важен елемент на една бъдеща национална стратегия. За справяне с предизвикателствата поставяме акцент върху модернизацията на отбранителните способности и оперативната съвместимост, включително повишаване на капацитета за защита срещу морски заплахи и за подкрепа на свободата на корабоплаването и търговията“, каза още заместник-министър Генчовска.

„Само чрез увеличаване на сътрудничеството и партньорството между всички заинтересовани страни можем да се справим ефективно с предизвикателствата и да гарантираме сигурността и стабилността на Черноморския регион за следващите поколения“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Той също акцентира върху стремежа на страната ни да издигне ролята на сигурността на Черноморския регион в дневния ред на НАТО и ЕС. „Ние подкрепяме засилването на ангажимента на НАТО, водени от разбирането, че източният фланг на Алианса и Черноморският регион са важен сегмент от сигурността на евроатлантическото пространство“, каза адмирал Ефтимов.

„Непосредствена заплаха за България в настоящия момент няма, но има потенциални заплахи. Трябва да работим заедно и да направим така, че конфликтът да не се разпространи“, категоричен бе той. Адмирал Ефтимов подчерта, че националните ни способности за наблюдение и ситуационна осведоменост са в общия контекст на Алианса и страната ни разчита на тази надеждна система. Началникът на отбраната припомни, че България е предложила да приеме координационната функция за Черно море на своя територия чрез създаването на регионален координационен Център на НАТО на база на вече съществуващия Военноморски координационен елемент в рамките на българските ВМС.

„Целите на форума са да обсъдим сигурността в Черноморския регион, да намерим пътища за решаване на сложните проблеми и да подобрим нашето взаимодействие“, каза командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов.

„През последните десетилетия черноморските държави непрекъснато са се стремели към стабилност. Независимо от всички усилия обаче, заедно с възраждането на старите предизвикателства пред сигурността,  постоянно се появяват нови заплахи, което прави регионалната среда за сигурност крехка и нестабилна. Ескалацията на враждебните действия и пълномащабното руско нахлуване в Украйна промени радикално ситуацията на морската сигурност в региона по начин, който прави основната тема на форума тази година по-актуална от всякога. Непредсказуемостта на заплахата, която представляват плаващите мини, превърна противоминните операции в ежедневна рутина за нашите военноморски сили. Сигурността на офшорната инфраструктура и критичната подводна инфраструктура също е повод за безпокойство. Всички тези предизвикателства пред сигурността предоставят и възможности за нас да работим по-добре заедно.“

Той изрази увереност, че дискусиите ще подобрят сътрудничеството между черноморските държави и нашите стратегически съюзници и партньори в региона. Двата панела на форума: „Морска сигурност по време на активен конфликт“ и „Морско сътрудничество в Черно море – настоящи усилия и бъдещи възможности“ включват теми като енергийната сигурност в Черно море и защитата на търговското корабоплаване по време на конфликт.

„Сигурността в Черноморския регион е глобална сигурност. Черно море е регион, в който Русия е създала редица замразени конфликти“, подчерта адмирал Стюарт Мънч, командир на Военноморските сили на САЩ в Европа и Африка и командващ на Съюзното съвместно командване на силите в Неапол (JFC). Той акцентира върху значението на Черноморския регион както за развитието на търговията и превоза на стоки, така и като източна граница на евроатлантическото пространство. „Затова сме тук – да работим заедно за защита на всеки един съюзник от НАТО, посредством колективни действия и сътрудничество“, каза адмирал Мънч. Той благодари на България и в частност на Българските Военноморски сили за организирането на форума и за създаването на черноморски координационен център. „В качеството си на командир на Военноморските сили на САЩ в Европа и Африка и командващ на Съюзното компонентно командване на НАТО в Неапол (JFC) благодаря на Българските Военноморски сили за тяхната ангажираност с проблемите на сигурността в Черноморския регион“, подчерта адмирал Мънч.

В дискусиите по време на работните срещи участваха представители на Президентството, Министерството и Щаба на отбраната,  Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи, представители на  командващия на Морската пехота на САЩ, командващия на Военноморските сили на Румъния, директора на Бреговата охрана на Грузия,  представители от командването на Военноморските сили на Турция,  началника на Щаба на Съюзното Военноморското командване на НАТО в Норд Ууд, представители на командващия на френския флот в Средиземно море, представители на Военноморските сили на Великобритания, президентът на Военноморския колеж на САЩ, представители на дипломатическите мисии в България на участващите страни. По видео конферентна връзка се включи и командващия на Военноморските сили на Украйна.

Събирането на едно и също място на ръководители и специалисти от най-висок ранг на черноморските държави, на техните стратегически съюзници и партньори, а така също и на неправителствени организации и институции с безспорен опит и признати експертни възможности в областта на сигурността, даде възможност за широка дискусия, за обмен на мисли, идеи и проблеми, които в крайна сметка да доведат до подобряване на сътрудничеството между тях.

В двата основни панела, обхващащи темите за морската сигурност и морското сътрудничество по време на активен въоръжен конфликт, освен въпроси, касаещи задачите на Военноморските сили – защита на критичната инфраструктура и борба с минната опасност, бяха обсъдени и проблеми, породени пряко от конфликта, както и последиците от военните действия.

Осигуряване безопасността на търговското корабоплаване, местните виждания за общата и енергийната сигурност в региона и много други специфични аспекти, бяха допълнителни направления на разговори, които допринесоха за разширяване на вижданията на участниците и техните разбирания за сигурността в Черно море.