Apr 27

И през тази седмица кораби от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби провеждат тактически учения на море.

Фрегата „Верни“ и корвета „Бодри“ от състава на дивизион патрулни кораби плават за провеждане на поредните си тактически учения на единичния кораб. По време на ученията се отработват дейности по организиране на видовете отбрани и защити на кораба при прехода му на море и на котвена стоянка, стрелба по морска и въздушна цел, отклонение от атаките на въздушен, надводен и подводен противник, защита на кораба от ядрено, химическо и биологично оръжие, борба за живучест на кораба и други.

Рейдови миночистач „Капитан I ранг Димитър Паскалев“ от дивизион противоминни кораби, танкер-бункеровчик „Акин“ и противопожарен кораб „Ахелой“ от отряд кораби със спомагателно назначение плават за провеждане на поредните си тактически учения на единичния кораб.

Основният спектър от задачи, които се изпълняват са свързани с отработване на мероприятия по управление на кораба при самостоятелно плаване и използване на оръжието и техническите средства в интерес на видовете отбрани и защити и повишаване на подготовката на екипажите за изпълнение на задачи на море. Отработват се тренировки и учения по стрелба по морска и въздушна цел, постановка на корабни контактни и неконтактни тралове, оказване на помощ на кораб, търпящ бедствие, буксировка на повреден кораб, предаване и приемане на течни товари на море и други.

На борда на корабите плават и курсанти от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ за провеждане на плавателна практика.