ПРОВЕДЕ СЕ СБОР НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКА БАЗА ВАРНА

Mar 24

На 23 и 24 март 2023 г., се проведе сбор на командира на Военноморска база Варна, капитан І ранг Петър Димитров. Първия ден  бяха обсъждани теми и въпроси, свързани с възможностите за оптимизиране на подготовката и подобряване на логистичното осигуряване във Военноморска база Варна и военните поуки от развитието на конфликта между Украйна и Руската федерация.  В сбора участваха офицери от Командването на Военноморска база  Варна, подчинените формирования и корабните дивизиони. Във връзка с основните теми, изнесени бяха брифинги от офицери от Командването на Военноморските сили – капитан І ранг Петко Якимов и капитан ІІ ранг Васил Захариев.

Втория ден започна с брифинг на капитан І ранг доц. д-р Красимир Костадинов, касаещ модела и съвременни схващания при обучение на офицери от ВМС на оперативно ниво. Заместник-началникът на щаба по операциите, капитан І ранг Ваньо Мусински запозна офицерите с протичането на  командно-управленската информация. Сборът завърши с час по военноморска история, изнесен от капитан ІІ ранг о. р. д-р Атанас Панайотов, на който бе представен документалният филм на Военния телевизионен канал „Флотът 1915-1918”. След края на лентата, историкът допълни с още исторически факти разказа за героизма и саможертвата на моряците от Военноморските ни сили, които успяват да надмогнат и победят превъзхождащия ги противник при защитата на Българското Черноморие.