ПРОВЕДЕ СЕ ОПЕРАТИВНИЯТ СБОР НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Mar 10

„Предизвикателства на средата за сигурност и процесите в НАТО и тяхното отражение към готовността и развитието на ВМС“  беше основната тема на оперативния сбор на командира на Военноморските сили, провел се на 9 и 10 март 2023 г. във Варна.

Сборът, на който присъстваха представители на Щаба на отбраната, началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал Боян Медникаров, както и основният команден състав  на флота, беше официално открит от контраадмирал Кирил Михайлов.

Пред присъстващите на сбора, капитан I ранг Мирослав Желязков, представител на Съвместното командване на силите, и бригаден генерал Здравко Пехливанов, директор на дирекция „Стратегическо планиране“ в Щаба на отбраната, изнесоха брифинги, представящи стоящите пред въоръжените сили на Република България задачи, свързани с развитие на способностите и повишаване на възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса в регионален план.

Началници на отдели и експерти от Щаба на Военноморските сили представиха свои доклади по актуални за развитието на военния флот теми.