ЦИТАДЕЛАТА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАВЪРШИ 125 ГОДИНИ

Nov 18

На 18 ноември 2022 г. с военен ритуал за тържествено издигане на националното знаме започна тържественото отбелязване на 125-та годишнина от създаването на Военноморска база Варна – най-старото флотско военно формирование и хранилище на флотските ни традиции.

 На тържеството присъстваха командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, командирът  на флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Велко Велков, началникът на щаба на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев, офицери от Командването и Щаба на Военноморските сили, бивши командири на Военноморска база Варна и Пункт за базиране Варна през годините, командири на военни формирования от Варненския и Бургаски гарнизони, ветерани и гости.

„Каквито и наименования да е приемала през годините, независимо от организационните и структурните промени, които е преживяла, нашата база винаги е била и продължава да бъде основна и незаменима част от българския военен флот.“ заяви в празничното си слово командирът на Военноморска база Варна капитан I ранг Петър Димитров. „Формированието ни има славно минало, но и динамично настояще. Нашият най-ценен ресурс са хората. Трудът на офицерите, старшините, матросите и цивилните служители, тяхната висока професионална подготовка и отговорност, правят базата достоен продължител на завещаните ни флотски традиции.“

В поздравителния си адрес до военнослужещите и цивилните служители от формированието, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командвал базата от 2009 до 2011 г., подчертава значимата роля на Военноморска база Варна за гарантиране на сигурността на страната. „Постепенната модернизация и превъоръжаване на Военноморските сили – процес, който вече е необратим, ще ви мотивира за вашето професионално развитие и ще даде тласък на усилията ви по подготовка за приемането, съхраняването и поддръжката на новата техника и въоръжение.“, се казва по нататък в празничното приветствие. „Убеден съм, че ще изпълнявате отговорно и надеждно своите задачи, допринасящи за ефективната защита на морския суверенитет и интересите на страната ни в морските територии. Не се съмнявам, че ще работите за достойния ни принос към колективната отбрана в стратегическия за евроатлантическата общност Черноморски регион.“

В словото си пред личния състав и гостите на празника, контраадмирал Михайлов отправи своите поздравления за празника и изрази благодарността на Командването на ВМС към офицерите, старшините, матросите и служителите за влаганите от тях усилия, за високата им отговорност и ежедневния им труд. „За всички нас, които сме преминали през Военноморска база Варна, тя е не само място, където служим и работим, където идваме всеки ден и където протича голяма част от живота ни. За нас Базата е втори дом и независимо от позицията и длъжността, на която сме били или в момента заемаме, ние сме едно голямо семейство, което е градило и продължава да изгражда новия облик на този дом. Без вас, без хората, които ѝ дават живот, тя нямаше да е това, което виждаме днес!“

С думи на признателност и благодарност към хората, които са дали всичко от себе си за израстването на Военноморска база Варна – съединението, в което е минала голяма част от живота на флотските ветерани, председателят на Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва във Варна вицеадмирал от запаса Петър Петров изрази своята и на членовете на военно-родолюбивите съюзи и организации удовлетвореност от начина, по който се съхраняват и обогатяват военноморските традиции и достижения.

По случай празника, със заповеди на началника на отбраната, на командира на Военноморските сили и на командира на Военноморска база Варна, за проявен висок професионализъм, за достойно и отговорно изпълнение на функционалните си задължения, бяха наградени военнослужещи и цивилни служители.

Ритуалът завърши с тържествен марш на формированията от Военноморска база Варна и флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в района.

По-късно на пирса на дивизион кораби със спомагателно назначение от състава на флотилия бойни и спомагателни кораби се състоя военен ритуал за тържествено вдигане на военноморския флаг на моторен влекач „Мизар“.

Тържеството по случай 125-та годишнина от създаването на Военноморска база Варна завърши с празничен концерт.

Историческа справка за Военноморска база Варна

Военноморска ба­за Варна е един­с­т­ве­но­то мор­с­ко военно формирование, ко­ето учас­т­ва във всич­ки войни за национално обединение и в защита на независимостта си, ко­ито България води през първата половина на миналото столетие. И днес по своя състав, широкия спектър от изпълнявани задачи, високото ниво на под­го­тов­ка и интензивните си меж­ду­на­род­ни кон­так­ти, в го­ля­ма сте­пен базата оли­цет­во­ря­ва бъл­гар­с­ки­те Военноморските сили.

С кня­жес­ки указ № 40 от 12 но­ем­в­ри 1897 г. се пос­та­но­вя­ва фор­ми­ра­не­то на Морска част с щаб във Варна.

Тук са сформирани ударните ни сили на море – легендарните торпедоносци, постигнали, чрез точното торпедно попадение на „Дръзки” в корпуса на турския крайцер „Хамидие”, първата ни морска победа. Отново тук, пак по време на Балканската война, е бойното кръщение на българската брегова артилерия, извършва се първото бойно минно заграждение и първото бойно миночистене.

В отговорния район на базата по време на Първата световна война се раждат подводното ни плаване и морската ни пехота, а с ефективно минно заграждение е потопен руския ескадрен миноносец „Лейтенант Пущин”, което е втората ни морска  победа. 

До излизането на България от войната тук се създава и развива семафорно-наблюдателната служба, а от „Флотския район“, както се нарича базата тогава, водят началото си „Флотски арсенал“, Морските специални школи и водолазното дело.

След Ньойския договор (1919г.), благодарение на усилията на военните моряци, базата не само оцелява като структура, съхранявайки и развивайки флотските традиции, но и осигурява подготовка на командирите и екипажите за защита на морските граници по време на Втората световна война.

По време на войната, изпълнявайки задачи по устройване на минни заграждения, охрана на конвои и миночистене, моряците от базата във Варна отново записват имената и достойните си дела в страниците на военноморската ни история.

За следвоенното развитие на базата е характерно навлизането и овладяването на голяма по количество и качествено нова корабна материална част и бойна техника.

След 1989 г. Военноморска база Варна поема голяма част от ангажиментите на Военноморските сили по пътя им към успешна интеграция в НАТО и евроатлантическите военни структури.

През цялата 125-годишна история на базата бреговите формирования са неотделима част от нейния жив организъм – част, без която не е възможно успешното изпълнение на поставените пред корабните дивизиони задачи.

В перспектива пред командването и личния състав на Военноморска база Варна се очертава разширяване на кръга от дейности по логистичното осигуряване на дивизионите. Правят се проучвания за възвръщането на дивизиона подводници във флотския район, както и разчети за осигуряването на строящите се многофункционални модулни патрулни кораби.

 

Историческа справка за моторен влекач „Мизар”

Моторен влекач „Мизар”, проект „369“, е построен за нуждите на Български Морски Флот през 1990 г. в Сингапур, като противопожарен буксир с възможност за контрол на нефтени разливи, с неограничен район на плаване, от корабостроителница „Promet Private Ltd.

На основание заповед на Командира на ВМС, на 30.06.2020 г. корабът беше приет от държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, пребазиран във в.ф. 32140 – Варна и предаден на в.ф. 28580.

Със заповед на началника на отбраната, считано от 01.12.2020г., беше извършено необходимото изменение и допълнение в длъжностното разписание на в.ф. 28580 – Варна и беше разкрит щат за екипаж на моторен влекач „Мизар”, в състав от общо десет военнослужещи.

 

                     Основни тактико-технически данни на кораба:

  • Дължина (най-голяма) – 28,00 m.
  • Ширина – 8,20 m.
  • Газене при празен кораб – 3,00 m.
  • Височина на борда – 4,00 m.
  • Водоизместване – 382 t.
  • Брой на екипажа – 10 човека.
  • Максимална проектна скорост – 12,5 kn.
  • Главни двигатели тип „GM Detroit Diesel16V149T с мощност 1215 hp – 2 броя.
  • Дизел-генератори с двигатели тип „GM Detroit Diesel-4-71T” и генератори тип „Stamford с мощност 100kW – 2 броя.