ПРОВЕДЕ СЕ РАЗБОР НА БЪЛГАРО-РУМЪНСКОТО ПРОТИВОМИННО УЧЕНИЕ „ПОСЕЙДОН 2022”

Nov 05

На 5 ноември 2022 г. във Военноморска база Варна се проведе непосредствен разбор-дискусия на завършилото българо-румънското противоминно учение „Посейдон 2022”.

На разбора присъстваха заместник-началникът на Щаба на Военноморските сили по операциите капитан I ранг Ваньо Мусински, началникът на  щаба на  флотилия бойни и спомагателни кораби капитан I ранг Павлин Петков, командирите на тактическите звена и елементи, представители на ВМС на Кралство Белгия, Република Румъния, Република Турция и Република Гърция, както и офицерите от структурата за ръководство и контрол на учението.

Бяха разгледани постигнатите резултати от проведените противоминни действия и от търсенето и унищожаването на невзривени боеприпаси под вода.

Беше извършен анализ на изпълнението на поставените цели и бяха направени изводи и препоръки за подобряване на планирането и провеждането  на подобни учения.

В края на разбора капитан I ранг Ваньо Мусински изказа своето удовлетворение от постигнатите по време на учението резултати и благодари от името на командира на ВМС и лично от свое име на участниците.

 В изказването си той подчерта, че провеждането на подобни учения  предоставя възможност за усъвършенстване нивото на подготовката на личния състав по планиране и провеждане на противоминни действия в коалиционен формат.