ПРОДЪЛЖАВА ПРОТИВОМИННОТО УЧЕНИЕ „ПОСЕЙДОН 2022”

Nov 03

И днес в териториалните води на Република България продължава противоминното учение с международно участие „ПОСЕЙДОН 2022”.

Екипажите на противоминните кораби имаха възможност да тренират обследване за мини по фарватерите с различни видове противоминно оръжие. Освен противоминната дейност, беше отработено и оказването на помощ и буксировка на аварирал кораб.

Паралелно с тях работиха групите за подводно обследване на плитководни райони и водолазните групи за идентифициране на подводни обекти и унищожаването на невзривени боеприпаси. Предстои да бъде извършен анализ на добитата информация, за да бъдат класифицирани подводните обекти и да се предприемат последващи действия, ако между тях има невзривен боеприпас.

До този момент българските военни моряци и водолази, заедно със своите колеги от Румъния, Турция и Белгия, изпълняват всички планирани сериали на много високо ниво.