Oct 31

В периода от 24.10.2022 г. до 04.11.2022 г. на УП “Ново село” – район 2 “Чубра” се провежда полева подготовка на щатните и нещатни специалисти по ЯХБЗ от военните формирования на Военноморските сили, под ръководството на капитан II ранг Валентин Йорданов, главен експерт в отдел “Подготовка” в Щаба на Военноморските сили на Република България

Целта на полевата подготовка е военнослужещите от ВМС да усъвършенстват практическите действия при възникване на ядрена, химическа и биологична (ЯХБ) обстановка в резултат на използване на оръжия за масово унищожение, терористични актове с използване на ЯХБ агенти, възникване на ЯХБ опасни аварии с изтичане на токсични индустриални материали (ТИМ) и трансгранично заразяване (замърсяване) на територията на България.

На 26.10.2022 г. беше проведена съвместна подготовка с военнослужещи от въоръжените сили на Република Италия – CBRN Team от състава на батальонната бойна група, провеждаща подготовка в района на УП “Ново село”. За ръководител на занятието от българска страна бе назначен м-р Иван Русев, флагмански специалист по ЯХБЗ и Е (ядрена, химическа, биологическа защита и екология) на флотилия бойни и спомагателни кораби от състава на Военноморските сили.