МОДУЛНО ФОРМИРОВАНИЕ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ УЧАСТВА В ПОТУШАВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАР КРАЙ ВАРНА

Oct 17

На 15 октомври 2022 г. в Командването на Военноморските сили е получен факс от областния управител на област Варна, с искане модул от военно формирование на ВМС да окаже съдействие при гасене и предотвратяване разпространението на няколко възникнали огнища на пожари в горски масив между селата Бенковски и Здравец, Община Аврен.

След положителна резолюция на началника на отбраната и заповед на командира на ВМС, е активирано формированието за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от състава на Военноморска база – Варна.

На 16 октомври сутринта личният състав на формированието е инструктиран и окомплектован с необходимото за гасене на пожари имущество. След пристигане в назначения сборен пункт, военнослужещите преминават под ръководството на комисар Тотев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна.

До края на деня в гасенето и ограничаването на пожара участваха общо 22 военнослужещи и автомобилна техника от Военноморска база – Варна.