Mar 28

Прекратена е операцията на Военноморските сили за откриване на докладваните по-рано днес миноподобни обекти в морските пространства на Република България.

След последователно обследване на районите с вертолет и кораб, плаващи мини не бяха открити.

Продължава воденето на наблюдение и периодично обследване на морската повърхност от въздуха.