Mar 21

С началото на военния конфликт между Руската федерация и Украйна, чрез известия до мореплавателите бяха обявени райони на извършени минни постановки в Черно и Азовско море от украинските ВМС за защита на десантно достъпните райони пред пристанищата. В тази връзка, ВМС на Р България усилиха системата за наблюдение в морските пространства, включително за вероятни минни постановки и плаващи мини. Периодично се оглежда прилежащата морска зона от брега, от корабите на море и от въздуха от вертолетите на ВМС. Такова обследване беше извършено и днес. От 13.00 часа до 15 25 часа, вертолет „Пантер“ от ВМС извърши полет за търсене на плаващи предмети по българското черноморско крайбрежие. Такива не бяха открити.

На 18.03.2022г. Руската Федерация обяви с известие до мореплавателите предупреждение за открити плаващи мини в северозападната, западната и югозападната част на Черно море.

Предполагаемите образци мини са от типа ЯМ и ЯРМ. И двата типа мини са котвени, т.е. поставят се на определените дълбочини с котва и котвени въжета (стоманени проволки).

Мина образец ЯМ е с тегло на взривното вещество 20 килограма, диаметър на мината 530 мм и максимална дълбочина на поставяне до 50 метра.

Мина ЯРМ е с тегло на взривното вещество 3 килограма, диаметър на мината 275 мм и се поставя в реки, езера или водохранилища.

Основното предназначение на посочените мини е защита на десантно достъпни участъци от десантни сили и средства на противостоящата страна.

И двата типа мини са конструирани по начин, който при извършена постановка, ги прави опасни за продължителен период от време.

В съобщението на Руската федерация се твърди, че мините са скъсали котвените си въжета в резултат на лоши хидрометеорологични условия в района на поставянето им.

Във Военноморските сили на Р България беше извършен обстоен анализ на обстановката относно вероятността за наличие на плаващи мини в морските пространства на Република България.

Хидрометеорологичните условия в северозападната част на Черно море за периода от края на месец февруари до настоящия момент не предполагат наличие на вълнение на морето с такава сила, която да предизвика скъсване на котвените въжета на поставени мини. Съобщението на Руската Федерация е възможно да цели намаляване на корабния трафик в западната част на Черно море и затрудняване на доставките до основните пристанища.

Вероятността за наличие на плаващи мини в морските пространства на страната е оценена като ниска, но въпреки това, не може да бъде изключена напълно. Съществува възможност при щормово време отделни мини да се откъснат от котвите си или да променят позицията си вследствие на подводните течения в района.

На базата на характерните за тази част на Черно море течения, плаваща мина би могла да достигне българските морски пространства след 14 дни. Най-малката дистанция от брега, на която се очаква да премине ще бъде от 1 морска миля в районите около н. Калиакра и устието на р. Резово.

Актуална информация по темата може да се намери на официалната уеб-страница на Център “Военноморски координационен елемент“ (https://bsmce-navy.armf.bg).