Mar 21

В периода от 21 март до 01 април 2022г. дивизион морски специални операции от състава на Военноморските сили на Рeпублика България, ще проведе съвместна подготовка от типа SOF JCET (Special Operation Forces Joint Combined Exchange Training) с формирования за морски специални операции от САЩ и Румъния. Мероприятието се провежда в съответствие с утвърден „План за българо-американска подготовка за 2022г.“ и е подготвяно още през 2021 година.

Съвместната подготовка има за цел да повиши оперативната съвместимост, индивидуалната и колективна подготовка на участващите формирования морски специални сили. Ще бъдат отработени тактики, техники и процедури по планиране и провеждане на бординг операции, десантиране от вертолет по различни способи, огнева подготовка на къси и пределно къси разстояния, както и специални действия в крайбрежната зона.