Конкурс матроси 2023

Sep 25

25.09.2023 г. На вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

 Допуснатите кандидати, могат да намерят в приложените списъци своите състезателни номера за явяване на тест по обща култура на 28.09.2023 г.

На недопуснатите се прекратява участието в конкурса и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

Всеки кандидат ще получи e-mail, който ще съдържа допълнителна информация за участието му в конкурса.

20.09.2023 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

ГРАФИК за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили

Публикувания график съдържа важни детайли за по-нататъшното протичане на конкурса!

Предвид съкратените срокове на конкурсната процедура, кандидатите се приканват към активно проследяване на публикуваната информация на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).

До 26.09.2023 г. ще бъде обявен списък на допуснатите до участие в конкурса, които следва да се явят на теста по обща култура.

Кандидатите да се запознаят с информацията и да спазват часа и мястото за явяване по утвърдения график.

 

14.07.2023 г.О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина 

Заявление

Нормативи за физическа годност

Критерии и ред за формиране на състезателния бал