Конкурс матроси 2023

May 03

03.05.2023 г. На вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

Индивидуалните резултати от конкурсната процедура, можете да намерите:

  • като съдържание на писмото в електронната Ви поща;
  • в раздел „Проверка на данни за участие в конкурса“.

Включените в списъка следва да се явят за събеседване на 04.05.23 г. (Четвъртък) в 08:30 ч. в Информационен център на ВМС (бивш Гарнизонен клуб, до Катедралата) на адрес: гр. Варна, площад „Св. Св. Кирил и Методий”, № 7.

 

19.04.2023 г. – ИНФОРМАЦИЯ от теста по обща култура:

Кандидатите, продължаващи конкурсната процедура с изпит по физическа подготовка, следва да се явят до 08:15 часа на 21.04.2023 г. на паркинга на „Булярд корабостроителна индустрия“ АД – Варна със спортен екип и лична карта.

На непреминалите се прекратява участието в конкурса и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

 

10.04.2023 г. На вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

ДОПУСНАТИ до участие, за всички длъжности за които кандидатстват

ДОПУСНАТИ до участие, за част от длъжностите за които кандидатстват

НЕДОПУСНАТИ кандидати до участие

 Допуснатите кандидати, могат да намерят в приложените списъци своите състезателни номера за явяване на тест по обща култура на 19.04.2023 г.

На недопуснатите се прекратява участието в конкурса и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

Всеки кандидат ще получи e-mail, който ще съдържа допълнителна информация за участието му в конкурса.

 

05.04.2023 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

ГРАФИК за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили

Публикуваният график съдържа важни детайли за по-нататъшното протичане на конкурса!

Предвид кратките срокове на конкурсната процедура, кандидатите се приканват към активно проследяване на публикуваната информация на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).

До 13.04.2023 г. ще бъде обявен списък на допуснатите до участие в конкурса, които следва да се явят на теста по обща култура.

Кандидатите да се запознаят с информацията и да спазват часа и мястото за явяване по утвърдения график.

 

06.02.2023 г. – О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Заявление

Нормативи за физическа годност

Критерии и ред за формиране на състезателния бал