НАВЪРШВАТ СЕ 50 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Feb 15

На 15 февруари 2022 г. се навършват 50 години от създаването на първата структура по автоматизация във Военноморските сили.

Началото на автоматизацията се полага с разпореждане на Началника на ГЩ № 09/ 15.02.1972 г.,  с което се открива  „Военно – изчислителен център“ на ВМФ, гр. Варна. Тази дата става празник на автоматизаторите на Флота.

През годините на научно – техническия прогрес в областта на електронната обработка на информацията,   „Военно – изчислителен център“ на ВМФ е претърпял множество трансформации в своята структура и отговорности, с цел винаги да предоставя съвременни способности за автоматизиране на процесите.

В днешни дни, тази високо квалифицирана дейност по осигуряване на качествени комуникационни – информационни системи във ВМС, е отговорност  на личния състав на „Център за информационно осигуряване“, който от началото на 21-ви  век е пряк наследник на „Военно – изчислителен център“  на ВМФ.

Честит  50-годишен юбилей на „Център за информационно осигуряване“  на ВМС и личния състав свързан с него!