ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ СА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО БЪЛГАРСКО МОРСКО НАБЛЮДЕНИЕ“

Jun 23

Днес, 23 юни 2021 година започна откритата работна среща по проект  „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment-CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС- InBulMarS 2.

Проектът “InBulMarS 2” е пряко свързан с успешно завършилия през декември 2018 година проект „Интегрирано българско морско наблюдение/ Integrated Bulgarian Maritime Surveillance InBulMarS“, финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Координатори по проекта са Изпълнителна агенция „Морска администрация”, а Военноморските сили на Република България заедно с Главна дирекция „Гранична полиция”, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са партньори по проекта.

Наблюдател на проекта  е Държавна агенция „Национала сигурност„.

В срещата участваха заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. – Георги Събев, командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов,  изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ к.д.п. Живко Петров, господин Джанлука Лураши – служител проекти от Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и други заинтересовани страни по проекта.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов изнесе слово по повод откриването на конференцията, а представянето на дейността на Военноморските сили и ползите от интегрирането на системата беше презентирана от капитан I ранг Ангел Вълчев – началник на отдел в Щаба на ВМС.

По време на срещата бяха разгледани и аспекти за повишаване на способностите на Военноморските сили за постигане на морска ситуационна осведоменост, чрез подобряване на междусекторното взаимодействие и надграждане на възможностите на Център „Военноморския координационен елемент“.