БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

May 05

По инициатива на Командването на ВМС във Военноморските сили беше проведена благотворителна кампания в помощ на децата на загинали или починали военнослужещи и цивилни служители при или по повод на изпълнение на служебните им задължения или при трудова злополука.

Наложените ограничения, поради пандемичната обстановка в страната, не позволиха провеждане на традиционните базари във ВМС за набиране на средства в полза на децата.

В навечерието на светлите Великденски празници събраната сума от кампанията бе приведена по сметките на децата и техните родители.