ПРОВЕДЕ СЕ ХИДРОЕКСПЕДИЦИЯ

Apr 21

От 13.04.2021 г. до 20.04.2021 г. във Варненски и Бургаски заливи се проведе експедиция от хидрографска служба на ВМС с новопридобитата сонда за определяне параметрите на морската вода. Пробите на водата бяха взети от борда на хидрографен катер „Контраадмирал Сава Иванов“.