Пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Застраховане на пътни превозни средства от състава на Военноморските сили със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Злополука на местата в МПС“”

Apr 13