ПРОДЪЛЖАВА БЪЛГАРО-РУМЪНСКОТО ПРОТИВОМИННО УЧЕНИЕ „ПОСЕЙДОН 2020”

Nov 03

Днес, 03 ноември продължава  българо-румънското противоминно учение „Посейдон 2020”. През вчерашния ден беше проведена предпоходна конференция с участието на командирите на групи и кораби,  като заключителна част от бреговата фаза на учението. С напускане на корабите на пристанище Бургас и Пункт за базиране Бургас започна фазата на море от учението. Минните ловци от състава на Втората постоянна противоминна група на НАТО в Средиземно море (SNMCMG2) започнаха изпълнението на  планираната противоминна операция.

Отработиха се и мероприятия по провеждане на кораби през предварително протрален канал.

Днес    базовите   миночистачи    провеждат   противоминна   операция   с контактен трал.