МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА ПОСЕТИ ВАРНА

Jul 24

Снимка 1На 23 юли 2013 година в 09.00 часа министърът на отбраната Ангел Найденов бе посрещнат с официална церемония пред Щаба на Военноморските сили. След церемонията командирът на ВМС контраадмирал Румен Николов запозна министър Найденов със състоянието на вида въоръжени сили.

По – късно министърът на отбраната Ангел Найденов се срещна с военнослужещи от варненския гарнизон. Той ги информира за решенията на Съвета по отбрана, които са насочени към промяна или отлагане на част от действията, предвидени в Плана за развитие на Въоръжените сили до 2014 г., неаргументирани с категорична военна експертиза.

Министър Найденов каза, че думата „реформа“ в Българската армия е негативно натоварена по две причини. От една страна, през годините реформирането се е изразявало в механично съкращаване на личен състав, без да се изграждат нови способности, без модернизация и превъоръжаване. От друга страна, съществуваше дисбаланс между цивилната и военната експертиза, който много често се изразяваше в игнориране на военната експертиза, каза министър Найденов.

Като пример той посочи предвижданата в предишния вариант на плана трансформация на бригада „Специални сили“ в полк, вече отменена от Съвета по отбрана. „Механично съкращаване на 300 длъжности, без да е отчетено, че всички страни-членки на НАТО развиват способностите на специалните сили“, каза министър Найденов. Отлагаме и закриването на 7 бази от състава на бригада „Логистика“, защото там се съхраняват военно имущество и над 9 хиляди тона боеприпаси.

По темата за модернизацията министър Найденов коментира, че е необходимо да бъде намерен балансът между финансовите възможности на страната и потребностите на Въоръжените сили, така че да бъде преодоляна технологичната пропаст, която ни дели от армиите на нашите партньори.

За проведеното социологическо проучване в армията министърът на отбраната посочи, че резултатите показват усещане у военнослужещите за дискриминация по отношение на други категории, ангажирани в системата за сигурност и желание за промяна на провежданата до момента социална политика. „Като първи приоритет пред ръководството на Министерството на отбраната обявих осигуряването на необходимите условия за изпълнение на задачите и ангажиментите на Въоръжените сили“, допълни министър Найденов и подчерта, че приоритетно и безкомпромисно ще бъде осигуряването на контингентите ни в мисии и операции зад граница

Той отбеляза, че са необходими нов стратегически преглед не само на системата на отбрана, а на цялата система за национална сигурност и отбрана. „През октомври имаме готовност да предложим политическата рамка, акцентите, нов план за развитие и програма за модернизация“,обяви министър Найденов пред военнослужещите.

Той посочи, че се правят конкретни стъпки за възстановяване на престижа и достойнството на военната кариера. „Това включва възстановяването на отнети социални права и конкретни ангажименти и грижа за военнослужещите и техните семейства“, каза министър Найденов и сподели очакванията си до края на годината да бъде отменено допълнителното условие за пенсиониране. Той посочи и други промени – свързани с обезщетенията на безработните съпруги на военнослужещите на мисии и при преместване в друг гарнизон, промени в наредби за заплащане при специфични условия на труд, обезщетения и други.

На срещата бяха поставени въпроси, свързани с различията в начина на пенсиониране на военнослужещите от сектора за сигурност, за необходимостта от жилища за военнослужещите от варненския гарнизон, за фиксиране на процента от БВП за отбрана в Конституцията, извеждането на програмата за модернизация от бюджета на министерството. Военнослужещите зададоха въпроси и за числеността на щабовете на вида въоръжена сила, възможността за продажба на служебни жилища и компенсационните суми, за разликата в заплащането на цивилните служители и преподавателите във висшите военни училища и Военната академия, както и по отношение на заплащането на званията и съответно на академичните степени.

В отговор министър Ангел Найденов каза, че трябва да има промени в стила на вземането на решения в Министерството на отбраната и работата на администрацията. В тази връзка той посочи предстоящите промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната и трансформирането на определени дирекции. Относно процентите от БВП, отделяни за отбрана, министър Найденов обясни, че е логично да се търси стабилност и за средствата, отделяни за отбрана, но този процент няма как да бъде записан в Конституцията, тъй като той зависи от правителството, което се сменя на всеки 4 години. Министър Найденов се съгласи с предложението финансирането на програмата за модернизация да бъде изведено от общия бюджет на ведомството, но подчерта, че за това трябва да има съгласие на Народното събрание.

По проблемите с жилищата министър Найденов каза, че той е „за“ изграждането на нови жилища, след като е ясно къде ще бъдат дислоцирани различните военни формирования по Плана за развитие на Въоръжените сили. Министърът на отбраната обясни, че министерството отделя между 12 и 14 млн. лв. за охрана на имоти с отпаднала необходимост и ако тези средства бъдат пренасочени, може да се получат много по-добри резултати.

Министър Ангел Найденов посочи, че числеността на щабовете на вида въоръжена сила може да бъде разгледана в рамките на Съвета по отбрана. Той заяви още, че има възможност за преразглеждане на всички компенсационни суми, но само на базата на средствата, с които разполагаме в бюджета за 2013 г.

По отношение на заплащането във висшите военни училища и Военната академия министър Найденов предложи на всички цивилни служители да направят своите предложения чрез синдикалните структури и те ще могат да се обсъждат в Отрасловия съвет на Министерството на отбраната.