ЗАПОЧНА НАЦИОНАЛНОТО ВОЕННОМОРСКО УЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БРИЗ 2020”

Jul 10

От 10 до 19 юли 2020 година, Военноморските сили на Република България провеждат националното военноморско учение „Бриз 2020” отворено за участие на ВМС от страни членки на НАТО (от Плана на Българската армия за 2020 година). Учението се провежда в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на Република България и в полигони, които са обявени своевременно.

Българските ВМС ще участват с 16 бойни и спомагателни кораби и катери, 3 вертолета и с 1000 души личен състав. В учението ще се включат и един самолет от българските Военновъздушни сили, представители от Сухопътни войски.

В учението „Бриз 2020” ще вземат участие:

ВМС на Кралство Белгия с група за обследване на плитководни райони Very Shallow Waters (VSW);

Бреговата охрана на Грузия с ракетен катер „DIOSKURIA”;

ВМС на Италия с мобилен център за контрол на морския трафик;

ВМС на Румъния с ракетен катер „ZBORUL”;

ВМС на САЩ с един ескадрен миноносец „PORTER”.

В учението участват и двете постоянни групи кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса – Втората постоянна група кораби на НАТО (SNMG2) с три кораба:

 • испанската фрегата „ALVARO DE BAZAN ” ;
 • румънската фрегата „REGINA MARIA”;
 • турската фрегата „YILDIRIM“

и Втората постоянна група противоминни кораби на НАТО (SNMCMG2) с пет кораба:

 • гръцкият спомагателен кораб „HS ALIAKMON”;
 • испанският минен ловец „TAMBRE”;
 • турският минен ловец „AMASRA”;
 • италианският минен ловец “GAETA”;
 • румънският базов миночистач „Lupu Dinescu”.

Двадесет и четвъртия “Бриз” през 2020 г. продължава традицията  от предишните си издания, да се отработи междуведомственото сътрудничество в многонационална среда, с активното участие на 4 министерства, 23 дирекции, организации, доброволчески сдружения и ведомства.

В сериалите на „Бриз 2020” се  включват:

 1. Областна администрация – Бургас.
 2. Община Бургас.
 3. Министерство н вътрешните работи:

3.1. Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас;

3.2. Регионална дирекция “Гранична полиция” – Бургас.

3.3.Дирекция „Национална система 112”/„Районен център 112” – Бургас;

3.4.Областна дирекция на МВР – Бургас;

 1. Министерство на транспорта, информационните технолигии и съобщенията:

4.1. Изпълнителна агенция “Морска администрация”;

4.2. Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност”– Варна;

4.3. Дирекция „Морска администрация” – Бургас;

4.4.Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”/ТП „Пристанищна инфраструктура” – Бургас.

4.5. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”;

4.6. Съвместен координационен център за авиационно и морско търсене и спасяване.

 1. „Пристанище – Бургас” ЕАД.
 2. Министерство на околната среда и водите:

6.1. Басейнова дирекция „Черноморски район” – Бургас;

6.2. Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

 1. Министерство на здравеопазването:

7.1. Военномедицинска академия МБАЛ-Варна;

7.2. Регионална здравна инспекция – Бургас;

7.3. Център за спешна медицинска помощ – Бургас;

7.4. Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас;

 1. Поддържане чистотата на морските води АД – филиал Бургас.
 2. Космос Шипинг АД.
 3. Европейска агенция по Морска безопасност (EMSA)
 4. Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
 5. Български червен кръст – Бургас;

Общо в учението ще участват 9 държави с 27 бойни и спомагателни кораби и катери, 2 самолета, 7 вертолета и 2413 военнослужещи от военноморските сили на България, Белгия, Грузия, Гърция, Италия, Испания, Румъния, САЩ, Турция, Втората постоянна военноморска група кораби на НАТО и Втората постоянна противоминна група кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса, както и 117 души от 24 държавни организации, институции и ведомства от 4 министерства, местни органи на управление, неправителствени и частни организации. Основната идея на учението е да се повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между ВМС на участващите в учението страни чрез отработване участието им в операция за морска сигурност в отговор на криза.

Усилията по време на учението са насочени към усъвършенстване на нивото на подготовка на личния състав от ВМС по планиране и провеждане на морска операция в коалиционен формат, по противодействието на конвенционални и неконвенционални заплахи чрез водене на широк спектър от бойни действия на море (борба с въздушен, надводен и подводен противник, противоминни действия, контрол на корабоплаването; действия срещу асиметрични заплахи)  и издигане нивото на координация с правителствени и неправителствени организации и институции при реакция на кризи и защита на населението, действия при ликвидиране на пожар на борда на търговски кораб в пристанище, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб на море. 

След преминаване на пълния процес на планиране по стандартите на НАТО, се сформира Щаб и многонационално корабно оперативно съединение.

Планирането на учението се извърши под ръководството на командира на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, който е и общ ръководител на „Бриз 2020”. Офицер, провеждащ учението и директор на учението е флотилен адмирал Георги Пенев – заместник-командир на ВМС. Началник на Щаба на ръководството на учението е капитан І ранг Камен Кукуров – началник на Щаба на ВМС. Командир на многонационално корабното оперативно съединение е флотилен адмирал Велко Велков – командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби.

В учението се използва фиктивен сценарий, който пресъздава обстановка в различни точки от света. По този начин българските военни моряци ще имат възможност да се подготвят да посрещнат предизвикателствата на днешния ден съвместно със съюзните ВМС и партньорите от правителствени и неправителствени организации и институции.   

По време на учението „Бриз 2020” се провежда операция за Морска сигурност в отговор на криза. Фактическите действия се провеждат при следните етапи – предварителна подготовка (разкриване щаб за контрол на учението /EXCON/, пристигане на чуждестранните кораби в Бургас), предпоходна подготовка в базови условия, учения и епизоди на море и заключителен етап (дискусия, разбор и разформироване на съединението).

В програмата на учението са включени протоколни мероприятия:

На 13 юли /понеделник/ 2020 г.

– от 11.00 до 12.10 часа командирите на чуждестранните кораби ще се срещнат с областния управител на област Бургас и кмета на град Бургас.

На 17 юли /петък/ 2020 г.

– от 08.15 до 13.30 часа, от борда на фрегата „Горди”, гостите на учението и представителите на медиите ще имат възможност да наблюдават различни епизоди от учението на море и на брега:

– „Борба с пожар на търговски кораб в пристанище”;

– „Преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб на море;

– „Операция по овладяване на похитен търговски кораб”;

– „Евакуация на ранен военнослужещ”;

– „Бординг на кораб представляващ особен интерес”;

– „Стрелба с преносим зенитно-ракетен комплекс от два бойни поста по една въздушна цел”;

– „Атака на подводница от единичен кораб с използване на противоподводни бомби”;

– „Артилерийска стрелба от вертолет по морска цел”;

– „Отдаване на чест при среща на военни кораби на море”;

– „Отразяване на асиметрични атаки от малка бързоходна лодка”.

На 18 юли /събота/ 2020 г.

от 11.45 до 12.15 часа е пресконференцията за края на учението в Конгресния център на пристанище Бургас.