ЩАБНИ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ВМС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВМС НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ

Feb 13

От 11 до 13 февруари 2020 година в Командването на ВМС в град Варна се проведоха официални щабни разговори с представители на ВМС на Република Италия.

От страна на италианските моряци в разговорите участваха: капитан I ранг Антонио Скуео – представител на ВМС на Италия в Командването на ВМС, капитан II ранг Балеста и капитан III ранг Мисерити от главния щаб на ВМС на Италия.  От българска страна в разговорите взеха участие началници на отдели, сектори и главни специалисти от Щаба на ВМС.

По време на визитата бяха обсъдени възможности за засилване на сътрудничеството и оперативната сигурност при съвместни действия в рамките на съюзнически инициативи, както и въпроси от взаимен интерес.