В командването на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовката за 2019 година

Jan 28

На 28 януари 2020 г. в Щаба на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовката и войсковата дисциплина във флота през 2019 година.

Присъстваха заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, заместник-командващият на Съвместното командване на силите генерал-майор Иван Лалов, директорът на служба „Военна полиция” бригаден генерал Борислав Сертов, командирът на флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Мален Чубенков, началникът на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, представители на командванията на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Съвместното командване на специалните операции, началници на отдели и сектори от командването на ВМС и командирите на военни формирования.

Основните усилия на ВМС през 2019 г., съобразно отпуснатия ресурс, бяха насочени към поддържане и развиване на способности, осигуряващи защитата на морския суверенитет, наблюдението и контрола на морските пространства, изпълнението на задачи по търсене и спасяване на море и оказване на помощ на населението при бедствия, съдействието на МВР при увеличен миграционен поток и противодействие на тероризма, като приоритетно се изпълняваха изискванията на пакета цели за способности 2017 и се подготвяха декларираните сили за НАТО и ЕС и тези, определени за участие в операции, мисии и международни учения.

През годината кораби и личен състав участваха в следните операции и мисии:

 • в операция на НАТО по морска сигурност „SEA GUARDIAN” в Средиземно море с фрегата „Верни”;
 • в състава на Втората постоянна корабна група на НАТО с фрегата „Дръзки”;
 • в състава на Постоянната противоминна корабна група на НАТО с минен ловец „Цибър” и с базов миночистач „Шквал”;
 • в походните щабове на постоянните военноморски групи на НАТО, както и в операциите на ЕС „АТАЛАНТА” и „EUNAVFORMED/Op SOPHIA”;
 • за първи път офицер от ВМС изпълнява длъжността началник на щаба на Втората постоянна противоминна група на НАТО;
 • в състава на целева група за Черноморския регион в MARCOM с 1 офицер;
 • в международна мисия на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна подкрепа” с 1 старшина.

Участието в операции и мисии на Алианса спомогна за повишаване подготоката на личния състав и затвърди престижа на страната като надежден партньор.

През годината за първи път ВМС бяха домакин на организираната от САЩ съвместна подготовка със страните от евразийския регион по провеждане на операции по контрол на корабоплаването и бординг операции.

Продължи съвместната подготовка и взаимодействието на специалните сили със сродни структури от БА, МВР и страните членки на НАТО с насока антитерористични действия, по времето на която се усъвършенстваха методите и похватите при решаване на високо рискови ситуации, както под вода, така и на сушата.

ВМС организираха, проведоха и участваха в общо 117 учения, от които 46 тактически учения на единичния кораб, 40 тактически учения на бреговите формирования, 3 тактически учения на корабни дивизиони, 2 на отряд кораби, 1 тактическо учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно море 2019”, едно летателно тактическо учение, национално военноморско учение с международно участие „Бриз 2019”, както и участваха в 3 национални и 22 международни учения.

Военния флот участва с кораби в международните учения:

 • съвместното българо-румънско противоминно учение „POSEIDON”;
 • противоподводното учение на ВМС на Румъния „SEА SHIELD 2019”;
 • учение на ВМС на Украйна и ВМС на САЩ, отворено за международно участие „SEA ВREEZE 2019”;
 • националното военноморско учение на ВМС на Турция с международно участие „DOGU AKDENIZ 19”;
 • 6 учения от типа “PASSEX” с кораби от ВМС на НАТО, посещаващи България и при прехода им към пристанища на страни-членки на НАТО.

Кулминация в подготовката на ВМС за 2019 г. беше провеждането на     националното военноморско учение на ВМС с международно участие „БРИЗ 2019” и сертифициране на базов миночистач „Шквал” съгласно стандартите и критериите на НАТО. В учението взеха участие сили и средства от Военноморските сили, Военновъздушните сили и Сухопътни войски на Република България, представители на държавни ведомства и граждански организации, както и кораби, авиация и щабни офицери от 11 държави от Алианса.

Бяха изпълнени широк спектър от бойни действия на море, което спомогна за издигане нивото на координация с правителствени и неправителствени организации и институции при реакция на кризи и защита на населението.

ВМС взеха участие в ТУБС с формирования за ПВО от БА с международно участие „ШАБЛА 2019”, като част от многонационалното учение „Black Sea /Balkan Regional Exercise 2019”. Стрелците зенитчици от ВМС изпълниха 10 бойни пуска с ПЗРК „Стрела-2М”.

Във връзка със 140 години от създаването на ВМС се проведе учение „Парад 2019“. В учението взеха участие 20 кораба и катера, 2 вертолета AS 565 MB „Panther” и 65 мсро. Учението завърши с преминаване на кораби, катери и вертолети от ВМС в строй килватер и салютиране по случай 140 години от създаването на ВМС.

Проведе се и тактическо учение на флотилия бойни и спомагателни кораби „ЧЕРНО МОРЕ 2019”.

Формированията от ВМС за оказване на помощ на населението при бедствия извършиха общо 13 мероприятия – една медицинска евакуация, една издирвателна акция, две издирвания на обекти по бреговата ивица на България, девет разузнавания и унищожаване на невзривени бойни припаси и морски мини. При изпълнението на поставените задачи участие взеха общо над 60 офицери, старшини, матроси, редници и цивилни служители.

Анализът на  състоянието и резултатите от подготовката на ВМС  през 2019 година дава основание да се направят следните изводи: 

– Планът за дейността на ВМС през 2019 година беше изпълнен при спазване на наложените ресурсни и финансови ограничения.

– Некомплектът от личен състав във ВМС и големият разход в ежедневната дейност, снижават ефективността на подготовката.

– Осигуряването с предимство подготовката на декларираните сили и определените за участие в международни учения, операции и мисии кораби даде положителни резултати, като независимо от финансовия и ресурсен недостиг, бяха изпълнени поетите коалиционни и международни ангажименти.

– Взаимодействието между ВМС и държавната и местната власт за оказване на помощ на населението при бедствия беше на много добро ниво.

– Състоянието на войсковия ред и дисциплината във ВМС през 2019 г. удовлетворява.

Основни направления за работа през 2020 година: 

– Провеждане на подготовка за усъвършенстване на способности за осъществяване на непрекъснато наблюдение, оповестяване и поддържане на информационна осведоменост за обстановката в морските пространства, контрол на корабоплаването, защита на морските комуникации и стопанската дейност на море.

– Подготовка за поддържане на способности за водене на морски операции и за участие в съвместни операции и учения в национален и/или коалиционен формат, както и за своевременното идентифициране, оценка и отговор на асиметрични, хибридни и терористични заплахи.

– Подготовка и участие на кораби и офицери от ВМС в операции на НАТО,  състава на Постоянните корабни  групи на НАТО и международни учения.

– Поддържане на способности по оказване помощ на населението и съдействие на държавни структури при овладяване и/или преодоляване на последиците от кризи и бедствия и за участие в ембаргови, хуманитарни, евакуационни и спасителни операции, и операции по търсене и спасяване на море.

– Подготовка и провеждане на национално учение с международно участие „БРИЗ 2020” и сертифициране на фрегата „Дръзки”, експериментална практическа ракетна стрелба и съвместно българо-румънско учение на противоминните сили „Посейдон 2020” в България.